Silk Road Certification

Certyfikaty, które zwiększą wartość i rozpoznawalność Twojej marki na rynku oraz pokażą Twoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój!

Nasze usługi

Jakie są twoje potrzeby?

Certyfikacja, która wspiera Twój biznes prowadzony w duchu zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego!

Wierzymy, że inicjatywy ukierunkowane na rozwijanie komercyjnej i społecznej świadomości ekologicznej, wspierane narzędziami systemowymi, są korzystne dla zrównoważonego rozwoju na styku trzech płaszczyzn: środowiskowej, społecznej i ekonomicznej!

O firmie
Certyfikacja, która wspiera Twój biznes prowadzony w duchu zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego!

Aktualności