Silk Road Certification

Kompleksowa obsługa z zakresu ochrony
środowiska i certyfikacji systemów
zarządzania

Nasze usługi

Jakie są twoje potrzeby?

Outsourcing obsługi w zakresie ochrony środowiska i systemów zarządzania.

Realizujemy i nadzorujemy obowiązki klientów wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska, pozyskujemy decyzje i pozwolenia, wdrażamy i rozwijamy systemy zarządzania ISO, systemy ochrony środowiska. Zapewniamy rejestrację i wdrażanie REACH i CLP wraz z klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych.

Świadczymy usługi outsourcingu ochrony środowiska i funkcji pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania.

O firmie
Outsourcing obsługi w zakresie ochrony środowiska i systemów zarządzania.

Aktualności