Jesteśmy jednostką certyfikującą KNR Green!

Z nieskrywaną radością informujemy, że zostaliśmy jednostką certyfikującą na zgodność ze standardem KNR Green! Certyfikat KNR Green jest solidnym wsparciem w spełnianiu rosnących wymagań rynkowych, również w zakresie współpracy z wiodącymi sieciami handlowymi, dotyczących etykietowania produktów podążających za standardami zrównoważonego rozwoju. Świadczy również o poszanowaniu istniejącego prawodawstwa krajowego i Unii Europejskiej, zobowiązującego do zwiększenia poziomu recyklingu odpadów.

Czytaj więcej >>>

W drodze do GOZ: EN 15343 i systemy pokrewne

W obliczu narastających wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, społeczność międzynarodowa zdefiniowała 17 celów zrównoważonego rozwoju, które stanowią wytyczne dla działań na rzecz budowy lepszej przyszłości. Cele te, przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych, stanowią globalną agendę na rzecz trwałego rozwoju. Lista 17 najważniejszych zagadnień podzielona jest na 169 szczegółowych zadań. Wśród nich znajdują się m.in. cele dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, których jednym z postulatów jest transformacja do Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Jedną z kluczowych ról odgrywa tutaj recykling.

Czytaj więcej >>>

Blue Angel – jak zdobyć certyfikat?

Blue Angel od 1978 roku jest przyznawany wyrobom, które charakteryzują się zdecydowanie mniejszym wpływem na środowisko naturalne od innych wyrobów tego samego rodzaju. Jest najstarszym oznakowaniem ekologicznym, które szczególnie teraz nabiera znaczenia, ponieważ coraz więcej konsumentów podchodzi świadomie do zakupów, zwracając uwagę na to, by produkt był trwały i przyjazny dla środowiska. Jak zatem uzyskać Blue Angel dla wyrobów?

Czytaj więcej >>>

Raportowanie ESG a ISO 14001

Dyrektywa CSRD to prawdziwa rewolucja w raportowaniu niefinansowym spółek. Rozszerza listę podmiotów zobowiązanych do ujawniania informacji i zwiększa (a w zasadzie pogłębia) zakres tych ujawnień. Jej celem jest przede wszystkim stworzenie warunków do pełnej transparentności i spójności w raportowaniu niefinansowym, co ma pomóc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju. W jaki sposób system zarządzania środowiskowego, oparty o wymagania normy ISO 14001, może wspomóc przedsiębiorstwa w raportowaniu ESG i doskonaleniu wskaźników, których ujawnienia wymagają standardy ESRS?

Czytaj więcej >>>

RecyClass uznany przez Blue Angel !

Certyfikacja procesu recyklingu RecyClass została uznana przez właściciela standardu Blue Angel, jako jedna z możliwości spełnienia wymagania w zakresie potwierdzenia zawartości materiału pochodzącego z recyklingu odpadów pokonsumenckich (PCR,). To oznacza zwiększenie dostępności materiału do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, opatrzonych znakiem „Niebieskiego Anioła” oraz wzrost rozpoznawalności systemu RecyClass w branży recyklingowej.

Czytaj więcej >>>

Jesteśmy jednostką certyfikującą RecyClass!

Z radością informuję, że uzyskaliśmy akredytację do certyfikacji procesu recyklingu RecyClass.

Czytaj więcej >>>

Oferta pracy

Poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowiska:

Specjalista ds. Systemów Jakości

Stażysta – Asystent specjalisty ds. Systemów Jakości

Czytaj więcej >>>

UK REACH – powiadomienie DUIN i wyłączny przedstawiciel

Jako Wyłączny Przedstawiciel pomożemy twojej firmie spełnić wymagania rejestracyjne REACH w Wielkiej Brytanii. Postaw na firmę, która ma już wieloletnie doświadczenie w regulacjach REACH w całej Europie, w tym w UK!

Czytaj więcej >>>

BDR

UE REACH i jego odpowiedniki pozaeuropejskie