Jakość i czyste środowisko – case study wdrożenia ISO 14001 i ISO 9001

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej oraz oczekiwań klientów dotyczących wysokiej jakości produktów, wdrożenie ISO 9001 i ISO 14001 – znanych i cenionych międzynarodowych standardów zarządzania – staje się niezbędnym krokiem dla firm aspirujących do roli lidera na rynku. Nasze doświadczenie w pracy z Link Energy Solutions Sp. z o.o., producentem baterii i akumulatorów, świadczy o tym, jak implementacja tych norm może znacząco wpłynąć na efektywność operacyjną i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej >>>

Certyfikat RJC dla PZ STELMACH Sp. z o.o.

Z przyjemnością potwierdzamy, że PZ Stelmach Sp. z o.o., korzystając z naszego wsparcia, została pierwszą firmą w Polsce, która przeszła proces wdrażania i certyfikacji systemu Responsible Jewellery Council (RJC). Zespół ekspertów Silk Road Certification Sp. z o.o. miał przyjemność zaangażować się w ten proces w roli zaufanego partnera.

Czytaj więcej >>>

Wspieramy GOZ: kolejny rok współpracy z Polskim Ruchem Czystszej Produkcji

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ, ang. Circular Economy) to jeden z podstawowych celów Europejskiego Zielonego Ładu (ang. The European Green Deal) oraz istotna część raportowania ESG zgodnie z dyrektywą CSRD.

Odpowiedzialność biznesu wymaga realnych działań, współpracy i praktycznych rozwiązań. Dlatego od 2021 roku wspieramy działalność Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Cieszymy się, że możemy w ten sposób wspierać transformację do GOZ i mieć swój wkład rozwój koncepcji Czystszej Produkcji (ang. Celaner Production). Szczególnie teraz, gospodarka o obiegu zamkniętym staje się wiodącym trendem w przemyśle.

Sprawdź efekty naszej współpracy.

Czytaj więcej >>>

Nowe wartości NUTS II. Czy na to czeka branża biopaliw?

NUTS 2 – co z nowymi wartościami emisji GHG z upraw rolnych?

W obliczu stale ewoluującego sektora biopaliw i biopłynów, dyrektywa RED II (Directive on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources) wyznacza kierunki, które kształtują przyszłość tej dynamicznej branży. Jednym z kluczowych aspektów tych zmian są aktualizacje wartości NUTS2, czyli terytorialnych jednostek statystycznych, które odgrywają istotną rolę w łańcuchu dostaw. W szczególności dla pomiotów certyfikowanych w systemach KZR INiG, RedCert, ISCC i równoważonych. Dziś przyglądamy się najnowszym doniesieniom w tej sprawie.

Czytaj więcej >>>

Dyrektywa RED III: przyszłość biomasy i biopaliw. Kluczowe zmiany.

Od 19 listopada obowiązuje dyrektywa RED III, mająca na celu promowanie energii z OZE. Dokument ten wprowadza zmiany do dyrektywy (UE) 2018/2001, rozporządzenia (UE) 2018/1999, dyrektywy 98/70/WE oraz uchyla dyrektywę Rady (UE) 2015/652. Podczas głosowania w Radzie Unii Europejskiej 23 kraje poparły nowe prawo dla sektora energii odnawialnej, a Czechy i Bułgaria wstrzymały się od głosu, natomiast Węgry i Polska głosowały przeciwko. Państwa członkowskie mają teraz 18 miesięcy na implementację nowych przepisów.

Czytaj więcej >>>

Recykling w GOZ: dyskutowaliśmy podczas targów POLECO!

W dniach 17-18 października 2023 roku, podczas POLECO – najważniejszych w Polsce targów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju – odbyła się konferencja „Dobre praktyki w gospodarce odpadami. Porozmawiajmy o… VOL.2”. Istotnym elementem wydarzenia była dyskusja „Recykling w GOZ: produkty obiegu zamkniętego”, w której wziął udział Paweł Baryluk – prezes zarządu Silk Road Certification Sp. z o.o.
Ta niezwykle ważna rozmowa zgromadziła ekspertów z różnych dziedzin, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat działań, wyzwań i innowacji związanych z recyklingiem i gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ) w Polsce.

Czytaj więcej >>>

Jesteśmy jednostką certyfikującą KNR Green!

Z nieskrywaną radością informujemy, że zostaliśmy jednostką certyfikującą na zgodność ze standardem KNR Green! Certyfikat KNR Green jest solidnym wsparciem w spełnianiu rosnących wymagań rynkowych, również w zakresie współpracy z wiodącymi sieciami handlowymi, dotyczących etykietowania produktów podążających za standardami zrównoważonego rozwoju. Świadczy również o poszanowaniu istniejącego prawodawstwa krajowego i Unii Europejskiej, zobowiązującego do zwiększenia poziomu recyklingu odpadów.

Czytaj więcej >>>

W drodze do GOZ: EN 15343 i systemy pokrewne

W obliczu narastających wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, społeczność międzynarodowa zdefiniowała 17 celów zrównoważonego rozwoju, które stanowią wytyczne dla działań na rzecz budowy lepszej przyszłości. Cele te, przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych, stanowią globalną agendę na rzecz trwałego rozwoju. Lista 17 najważniejszych zagadnień podzielona jest na 169 szczegółowych zadań. Wśród nich znajdują się m.in. cele dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, których jednym z postulatów jest transformacja do Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Jedną z kluczowych ról odgrywa tutaj recykling.

Czytaj więcej >>>

Raportowanie ESG a ISO 14001

Dyrektywa CSRD to prawdziwa rewolucja w raportowaniu niefinansowym spółek. Rozszerza listę podmiotów zobowiązanych do ujawniania informacji i zwiększa (a w zasadzie pogłębia) zakres tych ujawnień. Jej celem jest przede wszystkim stworzenie warunków do pełnej transparentności i spójności w raportowaniu niefinansowym, co ma pomóc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju. W jaki sposób system zarządzania środowiskowego, oparty o wymagania normy ISO 14001, może wspomóc przedsiębiorstwa w raportowaniu ESG i doskonaleniu wskaźników, których ujawnienia wymagają standardy ESRS?

Czytaj więcej >>>

RecyClass uznany przez Blue Angel !

Certyfikacja procesu recyklingu RecyClass została uznana przez właściciela standardu Blue Angel, jako jedna z możliwości spełnienia wymagania w zakresie potwierdzenia zawartości materiału pochodzącego z recyklingu odpadów pokonsumenckich (PCR,). To oznacza zwiększenie dostępności materiału do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, opatrzonych znakiem „Niebieskiego Anioła” oraz wzrost rozpoznawalności systemu RecyClass w branży recyklingowej.

Czytaj więcej >>>

Jesteśmy jednostką certyfikującą RecyClass!

Z radością informuję, że uzyskaliśmy akredytację do certyfikacji procesu recyklingu RecyClass.

Czytaj więcej >>>

Oferta pracy

Poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowiska:

Specjalista ds. Systemów Jakości

Stażysta – Asystent specjalisty ds. Systemów Jakości

Czytaj więcej >>>

UK REACH – powiadomienie DUIN i wyłączny przedstawiciel

Jako Wyłączny Przedstawiciel pomożemy twojej firmie spełnić wymagania rejestracyjne REACH w Wielkiej Brytanii. Postaw na firmę, która ma już wieloletnie doświadczenie w regulacjach REACH w całej Europie, w tym w UK!

Czytaj więcej >>>

BDR

UE REACH i jego odpowiedniki pozaeuropejskie

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Rekrutacja – oferta pracy

KOBIZE Funkcja automatycznego wyliczenia emisji

BDO roczne sprawozdanie odpadowe za rok 2020

Klaster Fotoniki i Światłowodów