Aktualności

Blue Angel – jak zdobyć certyfikat?

18.05.2023

Coraz więcej ludzi podchodzi świadomie do zakupów, zwracając uwagę na to, by produkt był trwały i przyjazny dla środowiska. Znaczenie mają takie aspekty jak wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, ograniczenie substancji szkodliwych, czy przydatność do recyklingu. Świadomi konsumenci szukają na produkcie lub opakowaniu wiarygodnego potwierdzenia istotnych dla nich cech, determinujących zakup. Dlatego właśnie od 45 lat znak Niebieskiego Anioła (ang. Blue Angel, niem. Blauer Engel) daje konsumentom pewność, że wyrób spełnia ich oczekiwania pod kątem wpływu na środowisko.

Blue Angel – jak zdobyć certyfikat?

Niebieski Anioł na produkcie

Blue Angel od 1978 roku jest przyznawany wyrobom, które charakteryzują się zdecydowanie mniejszym wpływem na środowisko naturalne od innych wyrobów tego samego rodzaju. Jest najstarszym oznakowaniem ekologicznym. Obecnie około 12 000 produktów i usług z około 1600 firm w ponad 200 kategoriach zostało wyróżnionych Niebieskim Aniołem. Wśród producentów i usługodawców znajdziemy firmy z wielu krajów, w tym z Polski. Produkty oznaczone certyfikatem Blue Angel znajdują również szerokie zastosowanie w budynkach ekologicznych, które starają się o punktację BREEAM lub LEED.

Blue Angel a normy ISO

Standardy ISO dotyczące ekoetykietowania klasyfikują Blue Angel jako etykietę środowiskową typu 1, zgodnie z normami:

  • EN ISO 14024 „Etykiety i deklaracje środowiskowe. Etykietowanie środowiskowe I typu. Zasady i procedury.”
  • EN ISO 14020 „Etykiety i deklaracje środowiskowe. Zasady ogólne.”

Podstawowym kryterium dla etykiet środowiskowych typu 1 jest zgodność produktu z obowiązującymi przepisami środowiskowymi i innymi, które go dotyczą. Ponadto produkt powinien być bardziej przyjazny środowisku w stosunku do podobnych wyrobów na rynku, z uwzględnieniem (w miarę możliwości) całego cyklu życia.

Kryteria przyznawania etykiety muszą podlegać aktualizacjom, co wynika z nieustannego postępu technologicznego. Nie można bowiem doprowadzić do sytuacji, w której warunki określone w programie etykietowania są spełniane przez większość produktów dostępnych na rynku, a nie tylko przez te, które charakteryzują się ograniczonym śladem ekologicznym w stosunku o referencyjnych produktów. Etykiety typu 1 mają charakter otwarty, co oznacza możliwość uzyskania prawa do oznakowania powinni przez wszystkich wnioskodawców, których produkty spełniają określone kryteria oraz wymagania formalne programu.

Blue Angel od środka

Właścicielem znaku jest Federalne Ministerstwo Środowiska w Niemczech, które jest odpowiedzialne za określanie podstawowych wytycznych dotyczących jego przyznawania i powołuje członków Jury ds. Znaku Ekologicznego.

Za opracowanie szczegółowych kryteriów dla poszczególnych kategorii produktów, ich aktualizację i zapewnienie zgodności z najnowszymi standardami technologicznymi odpowiedzialna jest Federalna Agencja Ochrony Środowiska (UBA).

Wiarygodność znaku zapewnia wspomniane wyżej Jury ds. Znaku Ekologicznego. W jego skład wchodzi 15 przedstawicieli stowarzyszeń środowiskowych i konsumenckich, związków zawodowych oraz reprezentantów przemysłu i handlu. Jury decyduje o dodaniu nowych grup produktów oraz omawia i zatwierdza podstawowe kryteria przyznawania znaku (ang. Basic Award Criteria) zaproponowane przez UBA.

Za funkcjonowanie systemu oznakowania, portali dla klientów i konsumentów oraz wydanie decyzji o przyznaniu prawa do używania znaku na produkcie, decyduje RAL gGmbH – prywatna spółka non-profit. Każdorazowo sprawdza zgodność z wymogami po złożeniu przez firmę wniosku dotyczącego konkretnego produktu i zawiera z firmami umowy dotyczące korzystania ze znaku Blue Angel.

W jaki sposób uzyskać Blue Angel?

Zgodnie z wymaganiami dla etykiet i deklaracji środowiskowych typu I, Blue Angel jest dostępny dla każdej organizacji i każdego wyrobu, dla którego istnieją kryteria przyznania etykiety. Oznacza to, że każda firma, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, może zawnioskować o przyznanie znaku, jeśli tylko jej produkt spełnia określone wymagania. Szczegółowe warunki, które należy spełnić, określone są w dokumentach „Basic Award Criteria”, specyficznych dla każdej grupy produktów. Dokumenty te można dostępne są na OFICJALNEJ STRONIE BLUE ANGEL, w języku angielskim lub niemieckim.

Jeśli chcesz zawnioskować o przyznanie znaku dla Twojego produktu, przede wszystkim musisz sprawdzić, czy wśród Basic Award Criteria znajdują się wymagania, odpowiadające grupie wyrobów, do której można przypisać Twój produkt. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z nami – pomożemy w doborze odpowiednich kryteriów oraz w całym procesie wnioskowania, kompletowania dokumentacji, badań, audytu i rejestracji.

Kryteria dla danej grupy wyrobów składają się z dokumentu podstawowego, określającego wymagania dla wyrobu gotowego jak i dla surowców, dodatków, komponentów itd. oraz dokumentów towarzyszących (lista kontrolna, aneksy, oświadczenia). Definiują one między innymi wszelkie wymagane badania, atesty i certyfikaty dla surowców i półproduktów. Przykładowo, w przypadku wyrobów produkowanych z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, kryteria DE -UZ 30a wymagają, aby recyklat posiadał certyfikat EUCERTPLAST lub RECYCLASS.

Dla części produktów, po skompletowaniu wymaganej dokumentacji, konieczne jest przeprowadzenie audytu weryfikacyjnego, przez niezależną jednostkę oceniająca, zaakceptowaną przez RAL gGmbH. Możemy pomóc w doborze uprawnionej jednostki weryfikującej w Polsce.

Ostatnim krokiem jest złożenie aplikacji za pośrednictwem RAL Web Portal. Cały proces od tego momentu obywa się on-line, natomiast przed jego rozpoczęciem należy uzyskać numer klienta. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, nie zawahaj się poprosić o pomoc naszego konsultanta.

W przypadku pozytywnej oceny (innej z nami nie uzyskasz!), RAL podpisuje z wnioskodawcą umowę o stosowanie etykiety środowiskowej. Twój produkt i firma są zarejestrowane bazie Blue Angel. Od tego momentu możesz używać Niebieskiego Anioła na swoich produktach, stronach www i materiałach reklamowych.

Jeśli nie znajdziesz odpowiednich kryteriów Blue Angel…

Jeśli nie znalazłeś Basic Award Criteria dla swojego produktu, nie oznacza to, że nie możesz otrzymać eko-znaku. W takim wypadku sprawdź można skorzystać z tzw. „ścieżki B”. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to zrobić – skontaktuj się z nami!

Więcej o Blue Angel (w jęz. polskim) przeczytasz TUTAJ