Efektywne żywienie zwierząt gospodarskich wymaga dostarczenia odpowiedniej paszy, zbilansowanej pod względem energii, białka, suchej masy, włókna, witamin i soli mineralnych. Dostarczany pokarm powinien ponadto spełniać restrykcyjne wymagania pod względem jakości i bezpieczeństwa, które warunkują ciągłą i bezpieczną hodowlę.

Dlatego w tym zakresie branża rolno-spożywcza wymaga podejścia obejmującego cały łańcuch wartości „od pola do stołu” (ang. farm to fork). Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie spełnienia najwyższych wymagań, stawianych paszom na każdym etapie ich wytwarzania i dystrybucji.

Najwyższa jakość i bezpieczeństwo pasz

Standard GMP+ to system zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, którego celem jest ustanowienie jednolitych kryteriów jakości dla pasz, wykraczających poza wymogi prawne. Został opracowany w 1992 roku przez holenderską organizację Product Board Animal Feed (PDV), czyli Komitet ds. Karmy dla Zwierząt. Obecnie ponad 19 000 firm w ponad 87 krajach posiada certyfikat GMP+. To sprawia, że GMP+ jest największym i najbardziej uznanym systemem bezpieczeństwa pasz na świecie.