System KZR INiG jest polskim systemem certyfikacji biomasy, biopaliw i paliw alternatywnych zawierających frakcję biomasową, o globalnym zasięgu. Został opracowany przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, który jest również jego operatorem.

KZR INiG został zatwierdzony przez Komisję Europejską w zakresie wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2018/2001 (RED II) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Jest równoważny innym, międzynarodowym systemom, uznanym przez Komisje Europejską (jak RedCert, ISCC, czy SURE).

Kto powinien uzyskać certyfikat KZR INiG?

Jeśli Twoja firma:

 • przetwarza biomasę
 • przetwarza odpady kierowane do produkcji paliw alternatywnych (RDF)
 • wytwarza biopaliwa, biopłyny, biokomponenty paliw ciekłych lub biogaz
 • produkuje paliwa alternatywne (RDF)
 • spala biopaliwa stałe i RDF (w cementowni, elektrociepłowni itp.)
 • handluje powyższymi towarami

jest zobowiązana posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju. 
Certyfikacją KZR INiG objęty jest cały łańcuch dostaw surowców i produktów, dla których wymagane jest potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z dyrektywą RED II.

Certyfikacji KZR INiG może podlegać:

 • Gospodarstwo rolne, plantacja, miejsce pochodzenia odpadu
 • Pierwszy punkt zbiórki biomasy rolniczej, biomasy leśnej, odpadów, pozostałości
 • Tłocznia oleju, cukrownia, gorzelnia, topialnia tłuszczy, celulozownia
 • Producent bioetanolu, biometanolu, biodiesla, biowęglowodorów, biogazu, biometanu, bio-LNG, HVO, ETBE, MTBE
 • Dostawca końcowy paliwa na rynek UE
 • Wytwórca energii elektrycznej, ciepła lub chłodu
 • Zakład mechanicznego recyklingu lub uzdatniania odpadów
 • Firma handlująca certyfikowanymi surowcami, półproduktami lub wyrobami
 • Producent paliw stałych z biomasy lub paliw węglowych z recyklingu
 • Producent paliw z odpadów zmieszanych (RDF, SRF)
 • Inna jednostka przetwórstwa biomasy stałej

Korzyści dla Twojej firmy

KZR INiG to polski system o zasięgu globalnym. Daje możliwość sprzedaży certyfikowanych produktów na całym świecie, zapewniając jednocześnie:

 • Pełną zgodność regulacyjną z wymaganiami RED II,
 • Szybkie uzyskanie certyfikatu, ponieważ cały proces rejestracji i uczestnictwa w systemie jest prowadzony w Polsce, również jednostki certyfikujące dysponują lokalnym personelem,
 • Niższe opłaty rejestracyjne i opłaty związane z obrotem certyfikowanymi surowcami i produktami, w porównaniu z konkurencyjnymi systemami,
 • Niższe koszty certyfikacji, ponieważ proces obsługują jednostki certyfikujące prowadzące cały proces na terenie kraju, korzystając z polskiego personelu.
 • Polską obsługę całego procesu, od rejestracji, przez wdrożenie, po uzyskanie certyfikatu i uczestnictwo w systemie.

Uczestnictwo w systemie KZR INiG wspiera również realizację wybranych celów zrównoważonego rozwoju (SDGs).

Wymagania KZR INiG

Jeśli chcesz uzyskać certyfikat systemu KZR INiG, to przede wszystkim musisz wykazać zgodność wymaganiami systemu odnoszącymi się do certyfikowanych surowców i produktów, jak również z określonymi aktami prawa. Wiemy, że jest tego sporo, jednak nie musisz się tego obawiać – chętnie pomożemy!

System KZR INiG obejmuje wszystkie podmioty, które są prawnymi właścicielami materiałów podlegających certyfikacji. Dlatego ocenie podlega cały cykl życia, począwszy od etapu nabycia surowca, aż do etapu jego ostatecznego zużycia, z uwzględnieniem wszystkich etapów pośrednich w łańcuchu dostaw. W związku z tym, jeśli zamierzasz być aktywnym graczem na tym rynku, certyfikacja i rejestracja w systemie będzie konieczna.

Główne wymagania standardu KZR INiG to kontrola pochodzenia produktu, identyfikowalność, weryfikacja emisji gazów cieplarnianych, dokumentacja jakości i zarządzanie. Stąd zdefiniowano w nim szereg kryteriów, które muszą być spełnione na różnych etapach łańcucha dostaw, niezależnie od pochodzenia surowców.

W przypadku surowców rolnych, podstawowe kryteria KZR INiG obejmują użytkowanie gruntów rolnych na cele produkcji biomasy, zrównoważony rozwój, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, jak również kryterium wspólnotowego systemu wsparcia dla surowców rolnych. Co więcej, szczegółowe kryteria obejmują zapewnienie identyfikowalności partii produktu.

System KZR INiG jest zgodny z ustawodawstwem krajowym i posiada dedykowane wymagania dla biomasy leśnej i paliw alternatywnych. Oczywiście, ciągle jest rozwijany i doskonalony, tak, aby sprostać wymaganiom rynku.

Jak wdrożyć KZR INiG i zdobyć certyfikat?

Implementacja wymagań KZR INiG i przygotowanie do certyfikacji opiera się na współpracy Twojej firmy z doświadczonym zespołem konsultantów. Korzystamy z najlepszych praktyk konsultingowych, dlatego w Silk Road Certification realizujemy wdrożenie w 6 etapach:

ETAP I: Analiza wstępna

Musimy dobrze poznać Twoją organizację, aby dobrać odpowiednie kryteria KZR INiG. Dlatego właśnie chcemy skonsultować się z jej przedstawicielami w celu określenia:

 • zakresu działalności,
 • surowców i produktów podlegających certyfikacji,
 • realizowanych procesów i ich zgodności z wymaganiami KZR INiG
 • dostawców oraz klientów.

ETAP II: Opracowanie niezbędnej dokumentacji

Na podstawie informacji zebranych w pierwszym etapie opracowujemy niezbędne dokumenty i zestawienia, zgodne z wymaganiami KZR INiG, w tym przede wszystkim:

 • dokumenty ogólne,
 • procedury systemowe,
 • system bilansu masy,
 • wyznaczanie emisji GHG,
 • załączniki (formularze do prowadzenia zapisów, wynikających z wdrożonych procedur),
 • instrukcje,
 • inne udokumentowane informacje, wymagane przez KZR INiG.

ETAP III: Przekazanie dokumentacji i rejestracja w systemie

W ramach naszej usługi dostajesz coś ekstra! Wszystkie opracowane dokumenty umieszczamy w elektronicznej księdze jakości ksiegajakosci.pl. Tworzymy indywidualne konto dostępu dla Ciebie lub Twojego pracownika. Po przekazaniu danych dostępu (login i hasło) otrzymujesz pełny dostęp do umieszczonej dokumentacji – z możliwością edytowania, dodawania i usuwanie zamieszczonych tam dokumentów. W konsekwencji w znaczący sposób ograniczasz tradycyjny obieg dokumentów, zyskując jednocześnie elastyczność.
Na tym etapie Ty i Twój zespół zapoznajecie się z dokumentacją, a wszelkie uwagi i wątpliwości odnoszące się do ich treści są na bieżąco analizowane i omawiane z naszymi ekspertami. Wszystko po to, aby jak najlepiej odzwierciedlić funkcjonowanie Twojej firmy.

Pomagamy również w rejestracji w systemie KZR INiG.

ETAP IV: Szkolenia

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary, procesy i działania objęte systemem KZR INiG to istotny element komunikacji w Twoim przedsiębiorstwie. W swoich zasobach posiadamy platformę do przeprowadzania e-szkoleń, umożliwiającą przeprowadzenie szkolenia w dowolnym miejscu. Możemy przeprowadzić szkolenie on-line, za pośrednictwem platformy e-learningowej lub stacjonarnie, we wskazanym przez Ciebie miejscu.

ETAP V: Wsparcie w organizacji audytu certyfikującego

Pomagamy w organizacji audytu certyfikującego. Zależnie od Twoich potrzeb, pomagamy w doborze jednostki certyfikującej, prowadzonych rozmowach i kontakcie z audytorami. Wiemy, że wymaga to sporego zaangażowania, dlatego dbamy o dopełnienie wszelkich formalności związanych z organizacją audytu.

ETAP VI: Audyt certyfikujący

Audytor z wybranej jednostki certyfikującej sprawdza dokumentację pod kątem zgodności z określonymi wymogami KZR INiG. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Twoja firma otrzymuje wpis na oficjalną listę oraz certyfikat KZR INiG. Jeśli chcesz, zapewnimy obecność konsultanta/-tki podczas audytu certyfikującego. Jego/jej zadaniem jest merytoryczne wsparcie podczas przeprowadzanej oceny. Gwarantujemy również wykonanie wszystkich zaleceń poaudytowych, dotyczących opracowanej przez nas dokumentacji, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Chcemy dać Ci takie wsparcie, jakiego oczekujesz!