REDcert jest systemem certyfikacji biomasy, biopaliw i paliw alternatywnych zawierających frakcję biomasową, o globalnym zasięgu. Został zatwierdzony przez Komisję Europejską w zakresie wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2018/2001 (RED II) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Jest równoważny innym, międzynarodowym systemom, uznanym przez Komisję Europejską (jak ISCC, KZR INiG, czy SURE).

Pomimo globalnego zasięgu, działalność REDcert, związana z realizacją wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju, skupia się głównie na terytorium Niemiec i Europy.

Kto powinien uzyskać certyfikat REDcert?

Jeśli Twoja firma:

 • przetwarza biomasę
 • przetwarza odpady kierowane do produkcji paliw alternatywnych (RDF)
 • wytwarza biopaliwa, biopłyny, biokomponenty paliw ciekłych lub biogaz
 • produkuje paliwa alternatywne (RDF)
 • spala biopaliwa stałe i RDF (w cementowni, elektrociepłowni itp.)
 • handluje powyższymi towarami

jest zobowiązana posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju. 
Certyfikacją REDcert objęty jest cały łańcuch dostaw surowców i produktów, dla których wymagane jest potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z dyrektywą RED II.

Jakie surowce i produkty podlegają certyfikacji?

REDcert jest zbiorem kilku systemów, stosowanych zależnie od surowców i produktów, które mają być poddane certyfikacji:

 • REDcert-DE i REDcert-EU dla biomasy, biopaliw, biopłynów, paliw alternatywnych itp. Obejmuje cały łańcuch dostaw, od pozyskania i skupu surowców, przez ich przetwarzanie oraz produkcję biopaliw i paliw z biomasy, aż po ich wykorzystanie na cele energetyczne.
 • REDcert2 dla zrównoważonych surowców rolnych przeznaczonych do przetwarzania w sektorze spożywczym i paszowym oraz biomasy wykorzystywanej jako surowiec do produkcji materiałów użytkowych.

Korzyści dla Twojej firmy

REDcert to europejski system o zasięgu globalnym, szczególnie rozpoznawalny w Niemczech i krajach zachodniej Europy. Daje możliwość sprzedaży certyfikowanych produktów na całym świecie, zapewniając jednocześnie:

 • Pełną zgodność regulacyjną z wymaganiami RED II,
 • Szybkie uzyskanie certyfikatu w Polsce, dzięki jednostkom certyfikującym dysponującym lokalnym personelem,
 • Spełnienie wymagań odbiorców w zakresie dostaw zrównoważonej biomasy,
 • Wyróżnienie na rynku, szczególnie w Niemczech, gdzie jest wiodącym systemem w zakresie dyrektywy RED II.

Uczestnictwo w systemie REDcert wspiera również realizację wybranych celów zrównoważonego rozwoju (SDGs).

Wymagania REDcert

Jeśli chcesz uzyskać certyfikat REDcert, to przede wszystkim musisz wykazać zgodność wymaganiami systemu odnoszącymi się do certyfikowanych surowców i produktów, jak również z określonymi aktami prawa. Wiemy, że jest tego sporo, jednak nie musisz się tego obawiać – chętnie pomożemy!

System REDcert obejmuje wszystkie podmioty, które są prawnymi właścicielami materiałów podlegających certyfikacji. Dlatego ocenie podlega cały cykl życia, począwszy od etapu nabycia surowca, aż do etapu jego ostatecznego zużycia, z uwzględnieniem wszystkich etapów pośrednich w łańcuchu dostaw. W związku z tym, jeśli zamierzasz być aktywnym graczem na tym rynku, certyfikacja i rejestracja w systemie będzie konieczna. Szczególnie, jeśli działasz na rynku niemieckim.

Głównymi wymaganiami REDcert są:

 • ontrola pochodzenia produktu (łańcucha dostaw),
 • identyfikowalność (bilans masy),
 • weryfikacja emisji gazów cieplarnianych (GHG),
 • dokumentacja jakości (księga systemowa),
 • zarządzanie jakością.

Szczegółowe wymagania znajdziesz w odpowiednich dokumentach, dostępnych na oficjalnej stronie systemu.

Jak wdrożyć wymagania REDcert?

Implementacja wymagań REDcert i przygotowanie do certyfikacji opiera się na współpracy Twojej firmy z doświadczonym zespołem konsultantów. Korzystamy z najlepszych praktyk konsultingowych, dlatego w Silk Road Certification realizujemy wdrożenie w 6 etapach:

ETAP I: Analiza wstępna

Musimy dobrze poznać Twoją organizację, aby dobrać odpowiednie kryteria REDcert. Dlatego właśnie chcemy skonsultować się z jej przedstawicielami w celu określenia:

 • zakresu działalności,
 • surowców i produktów podlegających certyfikacji,
 • realizowanych procesów i ich zgodności z wymaganiami REDcert
 • dostawców oraz klientów.

ETAP II: Opracowanie niezbędnej dokumentacji

Na podstawie informacji zebranych w pierwszym etapie opracowujemy niezbędne dokumenty i zestawienia, zgodne z wymaganiami REDcert, w tym przede wszystkim:

 • dokumenty ogólne,
 • procedury systemowe,
 • system bilansu masy,
 • wyznaczanie emisji GHG,
 • załączniki (formularze do prowadzenia zapisów, wynikających z wdrożonych procedur),
 • instrukcje,
 • inne udokumentowane informacje, wymagane przez REDcert.

ETAP III: Przekazanie dokumentacji i rejestracja w systemie

W ramach naszej usługi dostajesz coś ekstra! Wszystkie opracowane dokumenty umieszczamy w elektronicznej księdze jakości ksiegajakosci.pl. Tworzymy indywidualne konto dostępu dla Ciebie lub Twojego pracownika. Po przekazaniu danych dostępu (login i hasło) otrzymujesz pełny dostęp do umieszczonej dokumentacji – z możliwością edytowania, dodawania i usuwanie zamieszczonych tam dokumentów. W konsekwencji w znaczący sposób ograniczasz tradycyjny obieg dokumentów, zyskując jednocześnie elastyczność.
Na tym etapie Ty i Twój zespół zapoznajecie się z dokumentacją, a wszelkie uwagi i wątpliwości odnoszące się do ich treści są na bieżąco analizowane i omawiane z naszymi ekspertami. Wszystko po to, aby jak najlepiej odzwierciedlić funkcjonowanie Twojej firmy.

Pomagamy również w rejestracji w systemie REDcert.

ETAP IV: Szkolenia

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary, procesy i działania objęte systemem REDcert to istotny element komunikacji w Twoim przedsiębiorstwie. W swoich zasobach posiadamy platformę do przeprowadzania e-szkoleń, umożliwiającą przeprowadzenie szkolenia w dowolnym miejscu. Możemy przeprowadzić szkolenie on-line, za pośrednictwem platformy e-learningowej lub stacjonarnie, we wskazanym przez Ciebie miejscu.

ETAP V: Wsparcie w organizacji audytu certyfikującego

Pomagamy w organizacji audytu certyfikującego. Zależnie od Twoich potrzeb, pomagamy w doborze jednostki certyfikującej, prowadzonych rozmowach i kontakcie z audytorami. Wiemy, że wymaga to sporego zaangażowania, dlatego dbamy o dopełnienie wszelkich formalności związanych z organizacją audytu.

ETAP VI: Audyt certyfikujący

Audytor z wybranej jednostki certyfikującej sprawdza dokumentację pod kątem zgodności z określonymi wymogami REDcert. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Twoja firma otrzymuje wpis na oficjalną listę oraz certyfikat REDcert. Jeśli chcesz, zapewnimy obecność konsultanta/-tki podczas audytu certyfikującego. Jego/jej zadaniem jest merytoryczne wsparcie podczas przeprowadzanej oceny. Gwarantujemy również wykonanie wszystkich zaleceń poaudytowych, dotyczących opracowanej przez nas dokumentacji.