SURE, czyli Sustainable Resources Verifications Scheme, jest dobrowolnym systemem certyfikacji, potwierdzającym zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju. System został zatwierdzony przez Komisję Europejską w zakresie wykazania zgodności z wymaganiami dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2018/2001 (RED II) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

SURE wszedł do obiegu gospodarczego w październiku 2020 roku. Jest to wynik połączonego wysiłku REDcert i Bioenergy Europe w celu ustanowienia nowego, niezależnego i wiarygodnego systemu certyfikacji, dla zapewnienia zrównoważonego wykorzystania biomasy w sektorze energetycznym. SURE skupia się głównie na biomasie i biopaliwach gazowych.

Jest równoważny innym, międzynarodowym systemom, uznanym przez Komisję Europejską (jak ISCC EUKZR INiG, czy REDcert).

Kto powinien uzyskać certyfikat REDcert?

Jeśli Twoja firma zajmuje się:

 • produkcją, skupem, przetwarzaniem albo handlem biomasą rolniczą lub leśną
 • prowadzeniem punktu zbierania odpadów i pozostałości
 • przetwarzaniem odpadów i pozostałości w celu ich zastosowania w energetyce
 • produkcją lub handlem paliwami z biomasy (np. pelletem, brykietem)
 • produkcją biogazu
 • produkcją lub dystrybucją energii elektrycznej i ciepła

jest zobowiązana posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju. 
Certyfikacją SURE objęty jest cały łańcuch dostaw surowców i produktów, dla których wymagane jest potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z dyrektywą RED. Aby uczestniczyć w systemie SURE, potencjalne podmioty gospodarcze rejestrują się w
określonym zakresie w zależności od ich działalności, następnie są sprawdzane w ramach audytu certyfikacyjnego dla wybranego zakresu. Kontrolowany i tym samym dopuszczalny zakres stanowi
część informacji, które zawiera certyfikat SURE.

Jakie surowce i produkty podlegają certyfikacji?

SURE ma zastosowanie do stałych i gazowych paliw z biomasy, produkowanych z następujących rodzajów biomasy:

 • biomasa z rolnictwa, w tym odpady i pozostałości rolnicze
 • biomasa z leśnictwa, w tym odpady i pozostałości leśne
 • odpady i pozostałości z biomasy rolniczej i leśnej

Korzyści dla Twojej firmy

SURE to europejski system o zasięgu globalnym, dlatego daje możliwość sprzedaży certyfikowanych produktów na całym świecie, zapewniając jednocześnie:

 • Pełną zgodność regulacyjną z wymaganiami RED II
 • Szybkie uzyskanie certyfikatu w Polsce, dzięki jednostkom certyfikującym dysponującym lokalnym personelem
 • Spełnienie wymagań odbiorców w zakresie dostaw zrównoważonej biomasy
 • Wyróżnienie na rynku, jakim jest certyfikat SURE
 • Benchmarking, ponieważ umożliwia systematyczne porównywanie bilansu gazów cieplarnianych między różnymi produktami lub procesami produkcyjnymi, co może prowadzić do dalszej optymalizacji. 

Uczestnictwo w systemie i certyfikacja  SURE wspiera również realizację wybranych celów zrównoważonego rozwoju (SDGs).

Wymagania SURE

Jeśli chcesz uzyskać certyfikat SURE, to przede wszystkim musisz wykazać zgodność wymaganiami systemu odnoszącymi się do certyfikowanych surowców i produktów, jak również z określonymi aktami prawa. Wiemy, że jest tego sporo, jednak nie musisz się tego obawiać – chętnie pomożemy!

System SURE obejmuje wszystkie podmioty, które są prawnymi właścicielami materiałów podlegających certyfikacji. Dlatego ocenie podlega cały cykl życia, począwszy od etapu nabycia surowca, aż do etapu jego ostatecznego zużycia, z uwzględnieniem wszystkich etapów pośrednich w łańcuchu dostaw. W związku z tym, jeśli zamierzasz być aktywnym graczem na tym rynku, certyfikacja i rejestracja w systemie będzie konieczna.

Kryteria SURE dotyczą 5 rodzajów biomasy:

 • BIOMASS AGRI – biomasa rolnicza, z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji rolnej,
 • AGRI WaR – odpady i pozostałości z produkcji rolnej,
 • FOREST – biomasa leśna, z wyłączeniem odpadów i pozostałości z leśnictwa,
 • FOREST WaR – odpady i pozostałości z leśnictwa,
 • WaR – odpady i pozostałości niepochodzące z rolnictwa i leśnictwa.

W każdym przypadku odstawowym kryterium jest legalne pochodzenie surowców i spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Główne wymagania SURE

SURE wymaga potwierdzenia spełnienia wymagań, m.in. w zakresie:

 • Źródła pochodzenia biomasy lub odpadów i pozostałości,
 • W przypadku zakresu ograniczonego do handlu – producenta, importera lub dystrybutora biomasy lub odpadów i pozostałości,
 • Rodzaju roślin  lub odpadów i pozostałości, używanych do produkcji,
 • Wykorzystywanej technologii
 • Miejsca i metod magazynowania biomasy lub odpadów i pozostałości oraz wytworzonych produktów, podlegających certyfikacji,
 • Miejsca składowania odpadów poprodukcyjnych,
 • Systemu bilansu masy,
 • Wyznaczania emisji GHG.

Jak wdrożyć SURE?

Implementacja wymagań SURE i przygotowanie do certyfikacji opiera się na współpracy Twojej firmy z doświadczonym zespołem konsultantów. Korzystamy z najlepszych praktyk konsultingowych, dlatego w Silk Road Certification realizujemy wdrożenie w 6 etapach:

ETAP I: Analiza wstępna

Musimy dobrze poznać Twoją organizację, aby dobrać odpowiednie kryteria SURE. Dlatego właśnie chcemy skonsultować się z jej przedstawicielami w celu określenia:

 • zakresu działalności,
 • surowców i produktów podlegających certyfikacji,
 • realizowanych procesów i ich zgodności z wymaganiami SURE
 • dostawców oraz klientów.

ETAP II: Opracowanie niezbędnej dokumentacji

Na podstawie informacji zebranych w pierwszym etapie opracowujemy niezbędne dokumenty i zestawienia, zgodne z wymaganiami SURE, w tym przede wszystkim:

 • dokumenty ogólne,
 • procedury systemowe,
 • system bilansu masy,
 • wyznaczanie emisji GHG,
 • załączniki (formularze do prowadzenia zapisów, wynikających z wdrożonych procedur),
 • instrukcje,
 • inne udokumentowane informacje, wymagane przez SURE.

ETAP III: Przekazanie dokumentacji i rejestracja w systemie

W ramach naszej usługi dostajesz coś ekstra! Wszystkie opracowane dokumenty umieszczamy w elektronicznej księdze jakości ksiegajakosci.pl. Tworzymy indywidualne konto dostępu dla Ciebie lub Twojego pracownika. Po przekazaniu danych dostępu (login i hasło) otrzymujesz pełny dostęp do umieszczonej dokumentacji – z możliwością edytowania, dodawania i usuwanie zamieszczonych tam dokumentów. W konsekwencji w znaczący sposób ograniczasz tradycyjny obieg dokumentów, zyskując jednocześnie elastyczność.
Na tym etapie Ty i Twój zespół zapoznajecie się z dokumentacją, a wszelkie uwagi i wątpliwości odnoszące się do ich treści są na bieżąco analizowane i omawiane z naszymi ekspertami. Wszystko po to, aby jak najlepiej odzwierciedlić funkcjonowanie Twojej firmy.

Pomagamy również w rejestracji w systemie SURE.

ETAP IV: Szkolenia

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary, procesy i działania objęte systemem SURE to istotny element komunikacji w Twoim przedsiębiorstwie. W swoich zasobach posiadamy platformę do przeprowadzania e-szkoleń, umożliwiającą przeprowadzenie szkolenia w dowolnym miejscu. Możemy przeprowadzić szkolenie on-line, za pośrednictwem platformy e-learningowej lub stacjonarnie, we wskazanym przez Ciebie miejscu.

ETAP V: Wsparcie w organizacji audytu certyfikującego

Pomagamy w organizacji audytu certyfikującego. Zależnie od Twoich potrzeb, pomagamy w doborze jednostki certyfikującej, prowadzonych rozmowach i kontakcie z audytorami. Wiemy, że wymaga to sporego zaangażowania, dlatego dbamy o dopełnienie wszelkich formalności związanych z organizacją audytu.

ETAP VI: Audyt certyfikujący

Audytor z wybranej jednostki certyfikującej sprawdza dokumentację pod kątem zgodności z określonymi wymogami SURE. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Twoja firma otrzymuje wpis na oficjalną listę oraz certyfikat SURE. Jeśli chcesz, zapewnimy obecność konsultanta/-tki podczas audytu certyfikującego. Jego/jej zadaniem jest merytoryczne wsparcie podczas przeprowadzanej oceny. Gwarantujemy również wykonanie wszystkich zaleceń poaudytowych, dotyczących opracowanej przez nas dokumentacji.