Certyfikaty i etykiety ekologiczne

Jeśli Twoja firma deklaruje w swojej strategii odpowiedzialnie podejście do ochrony środowiska i pozostałych obszarów ESG, musi być gotowa na zmniejszanie swojego negatywnego oddziaływania. Dlatego konsekwentnym działaniem staje się wdrożenie Systemu Zarządzania: środowiskowego, BHP, czy CSR. Jednak to nie wszystko, bowiem jeśli chodzi o komunikację zewnętrzną, równie istotne jest rzetelne wykazanie cech wyrobów i usług.

Producenci, którym zależy na zwiększeniu atrakcyjności produktów przez podkreślenie walorów wynikających z procesu przetwarzania surowców oraz produkcji towarów pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne, posługują się certyfikatami ekologicznymi oraz ekoetykietami. Certyfikaty ekologiczne i ekoetykiety uprawniają producentów do stosowania nadanego ich wyrobom symbolu na opakowaniach, lub bezpośrednio na produktach.