Blue Angel (niem. Blauer Engel) jest najstarszym oznakowaniem ekologicznym na świecie, funkcjonującym od 1978 roku w Niemczech. Jest powszechnie rozpoznawalny w krajach Europy Zachodniej i coraz częściej wpływa również na decyzje zakupowe polskich konsumentów.

Certyfikat Blue Angel jest etykietą środowiskową typu I zgodnie z ISO 14024. Mogą go otrzymać towary i usługi wyróżniające się na tle innych wyrobów oraz przedsięwzięć tego samego rodzaju pod kątem minimalizowania szkodliwego oddziaływania na środowisko w całym procesie produkcji oraz bezpieczeństwa dla konsumenta.

Aktualnie certyfikat ten uzyskało ponad 12 000 różnych produktów i usług dostarczanych przez ponad 1600 firm.

Wśród kategorii produktów i usług, dla których można uzyskać certyfikat Blue Angel znajdują się produkty niespożywcze, takie jak: artykuły papierowe; wyroby z tworzyw sztucznych; meble, odzież, przedmioty codziennego użytku; detergenty do prania i środki czyszczące; domowe chemikalia do sprzątania; urządzenia elektryczne domowe; pojazdy; energia i ogrzewanie; opakowania; produkty budowlane; urządzenia IT i komunikacyjne; usługi porządkowe i inne.
W przypadku, gdy dany produkt/usługa nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii można przesłać swoją propozycję do właściciela standardu, w celu stworzenia nowych wymagań dla przedmiotu zapytania.

Korzyści dla Twojej firmy

Etykieta Blue Angel, dzięki swej wieloletniej obecności na rynku, rozpoznawalności i niepodważalnej reputacji, stanowi znaczący wyróżnik na tle konkurencji. Według badań przeprowadzonych przez Federalną Agencję Środowiska w Niemczech aż 90% konsumentów rozpoznaje markę Blue Angel. Ponadto, 23% konsumentów twierdzi, że właśnie ten znak ekologiczny wpływa na ich decyzję zakupową. Daje także przewagę w relacjach B2B, ponieważ jest ważnym kryterium decyzyjnym dla zamówień publicznych i transakcji biznesowych w Niemczech i innych krajach zachodniej Europy.

Wymagania Blue Angel

Zakres wymagań opracowywany jest w zależności od rodzaju produktu lub usługi, dla której pozyskiwany jest znak Blue Angel. Kryteria ustalane są na określony czas i podlegają cyklicznej weryfikacji i rewizji. Obecnie tzw. Basic Award Criteria zostały opracowane ponad 200 kategorii wyrobów i usług.

Na przykład, główne wymaganie dla produktów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu dotyczą składu jakościowego i ilościowego. Produkt gotowy powinien składać się z ponad 90% tworzyw sztucznych, w tym 80% materiałów post-konsumenckich. Dla zapewnienia transparentności, akceptowany jest regranulat z certyfikatem certyfikatem RECY CLASS. Z kolei produkt typu papier sanitarny musi być wyprodukowany w 100% z makulatury.

Okres ważności wymagania z danej kategorii produktowej/usługowej wynosi zazwyczaj 3-5 lat. Po tym czasie należy złożyć wniosek o przedłużenie korzystania ze znaku. W przypadku braku zmian jednostka certyfikująca, będąca właścicielem standardu (RAL gGmbH), może przedłużyć okres obowiązywania wymagań, wówczas nie ma potrzeby podpisywania nowej umowy.
Oprócz spełnienia określonych wymagań należy wnieść opłaty do RAL gGmbH, w tym jednorazową za rozpatrzenie wniosku (400€ w przypadku pierwszej certyfikacji i 200€ za przedłużenie) oraz roczną, której wysokość uzależniona jest od rocznego przychodu ze sprzedaży produktów ze znakiem Blue Angel.

Jak wdrożyć i uzyskać certyfikat Blue Angel?

Implementacja wymagań Blue Angel i przygotowanie do certyfikacji opiera się na współpracy Twojej firmy z doświadczonym zespołem konsultantów. Korzystamy z najlepszych praktyk konsultingowych, dlatego w Silk Road Certification realizujemy wdrożenie w 4 etapach:

ETAP I: Analiza wstępna

Musimy dobrze poznać Twoją organizację i produkowane wyroby, aby dobrać odpowiednie kryteria Blue Angel. Dlatego właśnie chcemy skonsultować się z jej przedstawicielami w celu określenia:

  • zakresu certyfikacji
  • dostępu do akceptowanych przez dane kryteria surowców
  • realizowanych procesów produkcyjnych
  • wymaganych badań lub audytów
  • zgodności realizowanych procesów z wymaganiami Blue Angel, w tym poprzez analizę wewnętrznych dokumentów Twojej firmy.

ETAP II: Przygotowanie dokumentacji, badania laboratoryjne i audyt

Na podstawie informacji zebranych w pierwszym etapie opracowujemy niezbędne dokumenty, zestawienia oraz pomagamy w organizacji badań laboratoryjnych, zgodne z wymaganiami Blue Angel. W ramach naszej usługi dostajesz też coś ekstra! Wszystkie opracowane dokumenty umieszczamy w elektronicznej księdze jakości ksiegajakosci.pl. Tworzymy indywidualne konto dostępu dla Ciebie lub Twojego pracownika. Po przekazaniu danych dostępu (login i hasło) otrzymujesz pełny dostęp do umieszczonej dokumentacji – z możliwością edytowania, dodawania i usuwanie zamieszczonych tam dokumentów. W konsekwencji w znaczący sposób ograniczasz tradycyjny obieg dokumentów, zyskując jednocześnie elastyczność.

Na tym etapie Ty i Twój zespół zapoznajecie się z dokumentacją, a wszelkie uwagi i wątpliwości odnoszące się do ich treści są na bieżąco analizowane i omawiane z naszymi ekspertami. My w tym czasie pilnujemy przebiegu badań, a następnie pomagamy w organizacji audytu, jeśli jest wymagany. Służymy wsparciem również podczas poszukiwania odpowiednich dostawców, akceptowanych przez dane kryteria Blue Angel. Wiemy, że wymaga to sporego zaangażowania, dlatego dbamy o dopełnienie wszelkich formalności i na bieżąco informujemy o przebiegu procesu.

ETAP III: Finalizacja dokumentacji i rejestracja

Pracownik Silk Road Certification, odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, nanosi bieżące informacje uzyskane podczas padań i/lub audytu. Pomaga także utworzyć Twoje konto w systemie RAL gGmbH (portal.ral-umwelt.de). Ty zapoznajesz się z finalną wersją dokumentacji, a my wyjaśniamy wszystkie szczegóły. Możemy też udzielić wsparcia w samym procesie aplikacyjnym i kontakcie z organizacją RAL.

ETAP IV: Uzyskanie certyfikatu

Jednostka certyfikująca sprawdza wniosek o stosowanie znaku Blue Angel pod kątem zgodności z określonymi wymogami. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji podpisujesz umowę z RAL gGmbH. Od tego momentu możesz już stosować znak Blue Angel na swoich produktach według warunków podanych w umowie.