ISCC Plus jest rozszerzeniem globalnego standardu certyfikacji ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), który swoim zakresem obejmuje zrównoważone surowce, półprodukty i produkty (bio, bio-circular, circular) oraz odnawialne źródła energii i paliwa alternatywne z przemysłu tworzyw sztucznych, biotworzyw oraz branży chemicznej, paszowej i spożywczej.

ISCC Plus wychodzi poza ramy dyrektywy RED, umożliwiając certyfikację surowców, których dyrektywa ta nie obejmuje, a znajdujących zastosowanie w innych sektorach rynku.

ISCC Plus ma na celu zmniejszenie zużycia surowców kopalnych, na rzecz wykorzystywania surowców odnawialnych i pochodzących z recyklingu. Dlatego wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego (ang. Circular Economy) oraz plany redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG, ang. Grenhouse Gases).

Korzyści dla Twojej firmy

ISCC Plus umożliwia uzyskiwanie certyfikatów dla materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu w całym łańcuchu wartości – od źródła po wyrób końcowy. Dlatego niezależnie od charakteru i zakresu działania Twojej firmy, dzięki certyfikacji zyskujesz:

 • Solidny dowód uwierzytelnienia zrównoważonych materiałów
 • Stabilizację pozycji rynkowej w ramach dostaw zrównoważonych materiałów, przez zmniejszenie zużycia surowców kopalnych na rzecz odnawialnych i pochodzących z recyklingu
 • Spełnienie wymagań odbiorców w zakresie dostaw zrównoważonych materiałów
 • Wyróżnienie na rynku poprzez możliwość etykietowania produktu rozpoznawalnym na całym świecie znakiem z logo ISCC, który wskazuje na stosowanie miksu materiałów alternatywnych i pierwotnych
 • Potwierdzenie wparcia dla transformacji gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs).

Wymagania ISCC PLUS

Ważnym elementem standardu ISCC Plus jest możliwość używania certyfikatu przez producentów, którzy w swoich procesach produkcji stosują zarówno surowce certyfikowane, jak i surowce pierwotne (pochodzące ze źródeł kopalnych). Program certyfikacji ISCC Plus działa na zasadzie systemu bilansu masy (ang. mass balance system), co oznacza, że na każdą tonę przetwarzanego surowca, spełniającego wymagania ISCC Plus, odpowiednia część produktu wyjściowego uznawana jest za pochodzącą z surowców odnawialnych. Identyfikowalność stanowi podstawę systemu.

Funkcjonowanie systemu ISCC Plus oparte jest o 4 filary:

 • kontrola pochodzenia produktu (łańcucha dostaw)
 • identyfikowalność (bilans masy)
 • dokumentacja jakości (księga systemowa)
 • zarządzanie jakością

Obecnie nie ma określonego minimalnego udziału materiałów certyfikowanych w gotowym produkcie. O zawartości materiału spełniającego wymagania decyduje Twoja firma, bazując na bilansie masy. Certyfikowany materiał można jednak zakupić i sprzedać dopiero po uzyskaniu certyfikatu, aby zachować nieprzerwany łańcuch dostaw materiałów zrównoważonych. Szczegółowe opisy wymagań są dostępne na stronie właściciela standardu.

Droga do uzyskania certyfikatu ISCC Plus składa się zasadniczo z trzech etapów:

 1. rejestracja w systemie ISCC
 2. wdrożenie wymagań ISCC Plus
 3. certyfikacja (audyt jednostki certyfikującej)

Certyfikat jest ważny rok, z możliwością przedłużenia. Jego utrzymanie na kolejny rok jest zależne od przebiegu audytu recertyfikacyjnego.

Jak wdrożyć wymagania ISCC PLUS?

Implementacja wymagań ISCC PLUS i przygotowanie do certyfikacji opiera się na współpracy Twojej firmy z doświadczonym zespołem konsultantów. Korzystamy z najlepszych praktyk konsultingowych, dlatego w Silk Road Certification realizujemy wdrożenie w 4 etapach:

ETAP I: Analiza wstępna

Musimy dobrze poznać Twoją organizację, aby dobrać odpowiednie kryteria KZR INiG. Dlatego właśnie chcemy skonsultować się z jej przedstawicielami w celu określenia:

 • zakresu certyfikacji
 • procesów realizowanych w Twojej firmie

Następnie badamy zgodność realizowanych procesów z wymaganiami ISCC Plus, m.in. poprzez analizę wewnętrznych dokumentów Twojej firmy.

ETAP II: Przygotowanie i przekazanie dokumentacji oraz rejestracja

Na podstawie informacji zebranych w pierwszym etapie opracowujemy niezbędne dokumenty i zestawienia, zgodne z wymaganiami ISCC PLUS. W ramach naszej usługi dostajesz też coś ekstra! Wszystkie opracowane dokumenty umieszczamy w elektronicznej księdze jakości ksiegajakosci.pl. Tworzymy indywidualne konto dostępu dla Ciebie lub Twojego pracownika. Po przekazaniu danych dostępu (login i hasło) otrzymujesz pełny dostęp do umieszczonej dokumentacji – z możliwością edytowania, dodawania i usuwanie zamieszczonych tam dokumentów. W konsekwencji w znaczący sposób ograniczasz tradycyjny obieg dokumentów, zyskując jednocześnie elastyczność.

Na tym etapie Ty i Twój zespół zapoznajecie się z dokumentacją, a wszelkie uwagi i wątpliwości odnoszące się do ich treści są na bieżąco analizowane i omawiane z naszymi ekspertami. Wszystko po to, aby jak najlepiej odzwierciedlić funkcjonowanie Twojej firmy. My w tym czasie rejestrujemy Twoją firmę w bazie ISCC, a następnie pomagamy w organizacji audytu, poprzez kontakt z jednostką certyfikującą, w celu wyznaczenia terminu jego terminu, czasu trwania i zakresu. Wiemy, że wymaga to sporego zaangażowania, dlatego dbamy o dopełnienie wszelkich formalności związanych z organizacją audytu. Na bieżąco informujemy o przebiegu procesu certyfikacyjnego.

ETAP III: Finalizacja wdrożenia i szkolenie

Po akceptacji dokumentacji przeprowadzamy szkolenie on-line z zasad systemu ISCC Plus, prowadzenia dokumentacji systemowej oraz przebiegu audytu certyfikującego. Przykładamy uwagę do tego, aby funkcjonowanie systemu w Twojej firmie było optymalne, a jego wymagania jasne i spójne z realizowanymi procesami. Przed audytem możemy, w imieniu Twojej firmy, przekazać audytorowi dokumentację wymaganą do analizy w trakcie audytu.

ETAP IV: Audyt i certyfikacja ISCC PLUS

Audytor z wybranej jednostki certyfikującej sprawdza dokumentację pod kątem zgodności z określonymi wymogami ISCC PLUS. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Twoja firma otrzymuje wpis w oficjalnej badzie systemu oraz certyfikat ISCC PLUS. Jeśli chcesz, zapewnimy obecność konsultanta/-tki podczas audytu certyfikującego. Jego/jej zadaniem jest merytoryczne wsparcie podczas przeprowadzanej oceny. Gwarantujemy również wykonanie wszystkich zaleceń poaudytowych, dotyczących opracowanej przez nas dokumentacji, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Chcemy dać Ci takie wsparcie, jakiego oczekujesz!