Responsible Jewellery Council

Responsible Jewellery Council (RJC) jest wiodącą na świecie organizacją ustanawiającą standardy zrównoważonego rozwoju dla branży biżuterii i zegarków. Zrzesza ponad 1000 firm członkowskich, z całego łańcucha dostaw biżuterii: od kopalni, aż po sprzedaż detaliczną. Członkowie RJC zobowiązują się do przestrzegania Kodeksu Postępowania RJC – międzynarodowego standardu dotyczącego odpowiedzialnych praktyk biznesowych w odniesieniu do diamentów, złota i metali z grupy platyny.

Certyfikat RJC to gwarancja przestrzegania odpowiedzialnych praktyk biznesowych w branży biżuterii. Standard ten ocenia różne aspekty, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw, etyka biznesu, praw pracy i prawa człowieka, zdrowie i bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój środowiska i ogólne systemy zarządzania, zapewniając, że spełnia ona rygorystyczne kryteria we wszystkich obszarach.

Korzyści dla Twojej firmy

Certyfikat Responsible Jewellery Council to obiektywne potwierdzenie, że Twoja firma działa zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i operacyjnymi. Dzięki RJC budujesz wizerunek odpowiedzialnego przedsiębiorstwa i potwierdzasz faktyczne zaangażowanie marki, zdobywając zaufanie klientów i konsumentów.

Wymagania Responsible Jewellery Council

Jeśli chcesz wprowadzić swoją firmę do grona członków Responsible Jewellery Council, będziesz zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Postępowania (RJC CoP; ang. Code of Practices). Dodatkowo, możesz skorzystać również z dobrowolnej certyfikacji RJC Chain of Custody (RJC CoC).

RJC Code of Practices

To obowiązkowa certyfikacja dla wszystkich komercyjnych członków RJC. Członkowie muszą spełnić wymagania CoP w ciągu dwóch lat od przystąpienia do RJC. Jest to wieloatrybutowy standard oceniający łańcuch dostaw, etykę biznesową, prawa pracy i prawa człowieka, zdrowie i bezpieczeństwo, efektywność środowiskową oraz systemy zarządzania.

RJC Chain of Custody

To z kolei dobrowolna certyfikacja RJC dotycząca łańcucha dostaw. Możliwość skorzystania z tej ścieżki certyfikacji jest przywilejem członków RJC. Dlatego, aby przystąpić do RJC CoC musisz uprzednio spełnić wymagania RJC CoP. Standard dla łańcucha dostaw opiera się na identyfikowalności materiału lub produktu na każdym etapie. Konieczność spełnienia określonych kryteriów rozpoczyna się od źródła surowca, co zawsze potwierdzane jest przez niezależną organizację (tzw. stronę trzecią).

Jak spełnić wymagania i zostać członkiem RJC?

Implementacja wymagań RJC CoP oraz RJC CoC i przygotowanie do certyfikacji opiera się na współpracy Twojej firmy z doświadczonym zespołem konsultantów. Korzystamy z najlepszych praktyk konsultingowych, dlatego w Silk Road Certification realizujemy wdrożenie w 4 etapach:

ETAP I: Analiza wstępna

Musimy dobrze poznać Twoją organizację, produkowane wyroby oraz źródła wykorzystywanych materiałów. Dlatego właśnie chcemy skonsultować się z jej przedstawicielami w celu określenia:

  • zakresu certyfikacji
  • dostępu do akceptowanych surowców
  • realizowanych procesów produkcyjnych
  • zgodności realizowanych procesów z wymaganiami RJC, w tym poprzez analizę wewnętrznych dokumentów Twojej firmy.

ETAP II: Przygotowanie do rejestracji i certyfikacji

Na podstawie informacji zebranych w pierwszym etapie przygotowujemy niezbędne dokumenty. Pomagamy również w uzyskaniu niezbędnych informacji, co jest szczególnie istotne w przypadku RJC CoC. W ramach naszej usługi dostajesz też coś ekstra! Wszystkie opracowane dokumenty umieszczamy w elektronicznej księdze jakości ksiegajakosci.pl. Tworzymy indywidualne konto dostępu dla Ciebie lub Twojego pracownika. Po przekazaniu danych dostępu (login i hasło) otrzymujesz pełny dostęp do umieszczonej dokumentacji – z możliwością edytowania, dodawania i usuwanie zamieszczonych tam dokumentów. W konsekwencji w znaczący sposób ograniczasz tradycyjny obieg dokumentów, zyskując jednocześnie elastyczność.

Na tym etapie Ty i Twój zespół zapoznajecie się z dokumentacją, a wszelkie uwagi i wątpliwości odnoszące się do ich treści są na bieżąco analizowane i omawiane z naszymi ekspertami.

ETAP III: Finalizacja dokumentacji i rejestracja

Podczas gdy Ty zapoznajesz się z finalną wersją dokumentacji, my wyjaśniamy wszystkie szczegóły i pomagamy w rejestracji w RJC, ustaleniu opłat członkowskich i innych formalnościach. Proces aplikacyjny składa się z kilku etapów

  1. Wysłanie prośby o aplikację
  2. Otrzymanie zaproszenia do rejestracji
  3. Wypełnienie wniosku o członkostwo
  4. Weryfikacja
  5. Zatwierdzenie
  6. Wniesienie opłaty członkowskiej

Pamiętaj, że od momentu rejestracji masz maksymalnie 2 lata na uzyskanie certyfikatu RJC CoP.

ETAP IV: Uzyskanie certyfikatu

Tylko certyfikowani członkowie RJC maja możliwość używania logo RJC. Dlatego pomagamy w organizacji audytu certyfikującego, ustaleniach z jednostką certyfikującą i kontakcie z audytorami. Wiemy, że wymaga to sporego zaangażowania, dlatego dbamy o dopełnienie wszelkich formalności związanych z organizacją audytu i jesteśmy z Toba aż do uzyskania certyfikatu.