Norma ISO 22301 to pierwszy międzynarodowy standard dotyczący zarządzania ciągłością działania (BCMS). Został opracowany na podstawie brytyjskiego ISO BS 25999 i w praktyce go zastąpił.

Norma ISO 22301 zawiera zestaw dobrych praktyk związanych z identyfikacją najistotniejszych zagrożeń dotyczących zakłóceń działania procesów. Znajdziesz w niej informacje dotyczące opracowania planów zarządzania incydentami, programów działania w przypadku wystąpienia incydentów, właściwej komunikacji oraz odpowiedzialności kierownictwa. Stosując ten standard w Twojej firmie będziesz miał pewność jak reagować na sytuacje kryzysowe. Co więcej, skrócisz znacząco czas powrotu do normalnego funkcjonowania.

Dla kogo ISO 22301?

Norma ma charakter uniwersalny i może być stosowana w każdej organizacja niezależnie od wielkości i zakresu prowadzonej działalności.

Uzyskaniem certyfikatu ISO 22301 najczęściej zainteresowane są organizacje, które muszą wykazać swoim klientom odporność na sytuacje awaryjne. Norma opiera się oczywiście na działaniach prewencyjnych, zapobiegających takim incydentom. Bazuje na strukturze ISO HLS (High-Level Structure), co sprawia, że spójna z innymi międzynarodowymi normami systemów zarządzania. Wśród nich warto zwrócić uwagę na  ISO 9001 (zarządzanie jakością) i ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe). W szczególności zaś polecana jest integracja z ISO 27001. Dzięki temu uzyskasz w Twojej firmie efekt synergii dbając o bezpieczeństwo informacji również w sytuacjach kryzysowych.