Aktualności

Klaster Fotoniki i Światłowodów

09.11.2020

Silk Road Certification rozpoczął współpracę z Klastrem Fotoniki i Światłowodów. Klaster Fotoniki i Światłowodów zrzesza firmy, jednostki naukowe oraz organizacje otoczenia biznesu funkcjonujące na tym samym lub pokrewnych rynkach. Klaster powstał w wyniku potrzeby zacieśnienia współpracy między przedsiębiorcami, naukowcami i inżynierami działającymi w obszarze fotoniki światłowodowej oraz wyraźnej chęci dołączenia do tej grupy kolejnych podmiotów. Atutami działalności prowadzonej w ramach Klastra są: wspólne projekty, realizacja wspólnych celów, dostęp do szerszej bazy kontaktów, łączenie sił w celu budowania trwałych relacji poza Klastrem oraz stworzenia silnego polskiego sektora fotonicznego.

Klaster Fotoniki i Światłowodów

Zobacz certyfikat.

Klaster Fotoniki i Światłowodów:

  • promuje firmy zrzeszone w Klastrze w mediach,
  • wspiera firm typu start-up,
  • organizuje oraz aktywnie uczestniczy w wydarzeniach biznesowo–gospodarczych oraz warsztatach i demonstracjach dla przemysłu,
  • tworzy sieci współpracy gospodarczej polegających na realizacji innowacyjnych projektów wdrożeniowych,
  • prowadzi działalność szkoleniową oraz doradczą w zakresie: ochrony własności intelektualnej, pozyskiwania funduszy UE, realizacji projektów, technologii wytwarzania i przetwarzania światłowodów, telekomunikacji optycznej oraz technik instalatorskich,
  • świadczy innowacyjne usługi dla biznesu w tym: selekcje innowacyjnych pomysłów, tworzenie strategii rozwoju, zarządzanie własnością intelektualną, przygotowanie modelu finansowego dla wdrażanej innowacji, audyty innowacyjności, opracowywanie dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrażania innowacji, wynajem specjalistycznej aparatury badawczej,
  • prowadzi networking krajowy i zagraniczny.

Więcej na stronie Klaster Fotoniki i Światłowodów.