Certyfikacja

Certyfikacja

Silk Road Certification – certyfikacja, która wspiera Twój biznes prowadzony w duchu zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego!

Wierzymy, że inicjatywy ukierunkowane na rozwijanie komercyjnej i społecznej świadomości ekologicznej, wspierane narzędziami systemowymi, są korzystne dla zrównoważonego rozwoju na styku trzech płaszczyzn: środowiskowej, społecznej i ekonomicznej!

  • Certyfikacja RECY CLASS Recycled Plastics Traceability
  • Certyfikacja RECY CLASS Recycling Process
  • Certyfikacja zgodności z REACH
  • Certyfikacja zgodności z RoHS
  • Potwierdzenie zawartości surowca z recyklingu (PCR)
  • EN 15343

Oferujemy również szereg usług pomagających firmom działającym na terenie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Turcji osiągnąć zgodność z przepisami REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), CLP (Classification, Labelling and Packaging) oraz KKDIK.

Ponadto przeprowadzamy zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie do bazy ECHA powiązane z wygenerowaniem kodu UFI. Oferujemy również pełen zakres usług związanych ze spełnieniem wymagań Dyrektywy Seveso.