Aktualności

RecyClass uznany przez Blue Angel !

20.04.2023

Certyfikacja procesu recyklingu RecyClass została uznana przez właściciela standardu Blue Angel, jako jedna z możliwości spełnienia wymagania w zakresie potwierdzenia zawartości materiału pochodzącego z recyklingu odpadów pokonsumenckich (PCR,). To oznacza zwiększenie dostępności materiału do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, opatrzonych znakiem „Niebieskiego Anioła” oraz wzrost rozpoznawalności systemu RecyClass w branży recyklingowej.

RecyClass uznany przez Blue Angel !

Blue Angel dla wyrobów z tworzyw sztucznych

Szczegółowe kryteria dla wyrobów z tworzyw sztucznych z recyklingu zawarte są w dokumencie De-UZ 30a. Wymagania dotyczą m.in. jakości surowca, procesów produkcyjnych, zawartości materiałów pochodzących z recyklingu oraz emisji związków organicznych i toksycznych substancji. Kryteria przyznawania znaku Blue Angel dla wyrobów z tworzyw sztucznych wymagają, aby zawartość recyklatu z odpadów postkonsumenckich (PCR) wynosiła co najmniej 80% wagowych produktu gotowego.

RecyClass, EuCertPlast… i nie tylko

Do tej pory, aby wykazać zgodność w zakresie odpowiedniej zawartości PCR w wyrobie, stosowany materiał musiał posiadać certyfikat EuCertPlast. Zaktualizowane kryteria DE-UZ 30a dopuszczają na równych zasadach stosowanie materiału z certyfikatem RecyClass. W punkcie 3.1 kryteriów, właściciel standardu wskazuje, że organizacja wnioskująca o przyznanie znaku Blue Angel przedkłada certyfikat dotyczący stosowanego materiału z recyklingu (wraz z raportem) zgodnie z:

Uznanie systemu RecyClass przez RAL gGmbH (właściciela Blue Angel) stawia znak równości między nim, a uznanym wcześniej systemem EuCertPlast.

RecyClass w Silk Road Certification

Jesteśmy polską jednostką certyfikującą w systemie RecyClass.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat w Silk Road Certification?

Ponieważ cały proces certyfikacji prowadzony jest przez polskich audytorów, znających zarówno szczegółowe wymagania RecyClass, jak również rozumiejących specyfikę i funkcjonowanie branży recyklingowej w Polsce. Krótko mówiąc: sprawny i szybki proces certyfikacji dla Twojej firmy!