Aktualności

Recykling w GOZ: dyskutowaliśmy podczas targów POLECO!

30.10.2023

W dniach 17-18 października 2023 roku, podczas POLECO - najważniejszych w Polsce targów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju – odbyła się konferencja "Dobre praktyki w gospodarce odpadami. Porozmawiajmy o... VOL.2". Istotnym elementem wydarzenia była dyskusja "Recykling w GOZ: produkty obiegu zamkniętego", w której wziął udział Paweł Baryluk – prezes zarządu Silk Road Certification Sp. z o.o. Ta niezwykle ważna rozmowa zgromadziła ekspertów z różnych dziedzin, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat działań, wyzwań i innowacji związanych z recyklingiem i gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ) w Polsce.

Recykling w GOZ: dyskutowaliśmy podczas targów POLECO!

GOZ

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ, ang. Circular Economy), to podejście, które stawia sobie za cel minimalizację ilości odpadów i maksymalne wykorzystanie zasobów. W ramach GOZ surowce i produkty są projektowane tak, aby były trwałe, a ich cykl życia był możliwie długi. Jest to realizowane między innymi poprzez ponowne wykorzystywanie, odzyskiwanie, przetwarzanie i regenerację produktów, komponentów i surowców w celu utrzymania ich wartości w obiegu jak najdłużej. Jednak aby zrozumieć, jak Polska dąży do osiągnięcia tego celu, trzeba spojrzeć na konkretne przykłady i projekty.

Cyrkularne Surowce i Produkty

Podczas dyskusji eksperci podzielili się informacjami na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie cyrkularnych surowców i produktów, które można uzyskać w ramach GOZ. Istotnym elementem jest tutaj recykling, który może odegrać (i odgrywa!) ogromną rolę w kształtowaniu przyszłości gospodarki odpadowej. Dzięki odpowiednim technologiom i procesom, wiele surowców, uznawanych za odpady, może zostać ponownie wykorzystanych, co zmniejsza zapotrzebowanie na nowe surowce i ogranicza ilość odpadów.

Wyzwania i Bariery

W trakcie dyskusji eksperci nie uniknęli rozmów o wyzwaniach i barierach wdrożenia GOZ. Jednym z nieuniknionych wyzwań jest edukacja i świadomość społeczeństwa. Ludzie muszą zrozumieć znaczenie obiegu surowców w gospodarce i minimalizacji wykorzystania zasobów nieodnawialnych. Niemniej ważna jest efektywność samego zarządzania w tym obszarze. Digitalizacja procesów sortowania i zarządzania odpadami (czy może surowcami?) stanowi kluczowy element poprawy efektywności i skuteczności transformacji w kierunku GOZ.

Dyskusja „Recykling w GOZ: produkty obiegu zamkniętego”  była doskonałą okazją do zgłębienia tematów związanych z recyklingiem i gospodarką cyrkularną. Widoczne zaangażowanie prezesów firm i ekspertów w dziedzinie gospodarki odpadowej daje solidne podstawy do kontynuowania obranej w UE, między innymi przez Europejski Zielony Ład, drogi ku zrównoważonej przyszłości. Rozważając wyzwania i możliwości związane z GOZ, jako kraj musimy być gotowi na kolejne kroki w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.


W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

  • Paweł Baryluk, Prezes Zarządu, Silk Road Certification,
  • Witold Chemperek, Prezes Zarządu, Polska Korporacja Recyklingu,
  • Andrzej Kubik, Prezes Zarządu, GPR Guma i Plastik Recycling,
  • Piotr Nejman, Ekspert, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,
  • Krzysztof Wróblewski, Prezes Zarządu, Contec.

Organizatorzy panelu: Grupa MTP, TOMRA i TOMRA Talks, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz Fundacja PlasticsEurope Polska.