Aktualności

Certyfikat RJC dla PZ STELMACH Sp. z o.o.

08.04.2024

Z przyjemnością potwierdzamy, że PZ Stelmach Sp. z o.o., korzystając z naszego wsparcia, została pierwszą firmą w Polsce, która przeszła proces wdrażania i certyfikacji systemu Responsible Jewellery Council (RJC). Zespół ekspertów Silk Road Certification Sp. z o.o. miał przyjemność zaangażować się w ten proces w roli zaufanego partnera.

Certyfikat RJC dla PZ STELMACH Sp. z o.o.

Z najwyższą starannością zadbaliśmy o ocenę łańcucha dostaw, etyki biznesowej, praw pracowniczych i praw człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa, wydajności środowiskowej oraz systemów zarządzania, aby zagwarantować, że spełnione zostały wszystkie wymagane kryteria. W wyniku naszej współpracy firma PZ Stelmach Sp. z o.o. otrzymała certyfikat RJC potwierdzający zgodność jej działań z wysokimi standardami etycznymi i operacyjnymi, obowiązującymi w branży biżuteryjnej, co ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia zaufania.

Firma PZ Stelmach Sp. z o.o. jest uznawanym liderem w dziedzinie swojej działalności, gotowym do ciągłego podnoszenia standardów i stanowiącym inspirację dla innych przedsiębiorstw zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Certyfikat RJC – Responsible Jewellery Council – to gwarancja przestrzegania odpowiedzialnych praktyk biznesowych w branży jubilerskiej. Standard ten ocenia różne aspekty, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw, etyka biznesu, prawo pracy i prawa człowieka, zdrowie i bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój środowiska i ogólne systemy zarządzania, zapewniając, że spełnia ona rygorystyczne kryteria we wszystkich obszarach.

Istnieją dwa rodzaje certyfikatów, które firma może otrzymać:

  1. RJC Code of Practices (RJC CoP) – Certyfikat ten ocenia szereg obszarów działalności firmy, takich jak łańcuch dostaw, etyka biznesowa, prawa pracownicze i prawa człowieka, zdrowie i bezpieczeństwo, wydajność środowiskowa oraz systemy zarządzania.
  2. RJC Chain of Custody (RJC CoC): Jest to dobrowolna certyfikacja, która ocenia sposób pozyskiwania złota lub metali grupy platynowej (PGM) pod kątem odpowiedzialności i braku konfliktów. Warunkiem wstępnym uzyskania certyfikacji CoC jest spełnienie wymogów COP.

Poprzez uzyskanie tych certyfikatów, firma może potwierdzić, że jej działania są zgodne z najwyższymi standardami etycznymi i operacyjnymi. RJC nie tylko buduje wizerunek odpowiedzialnej firmy, ale faktycznie potwierdza zaangażowanie marki,  zwiększając zaufanie Klientów i konsumentów.