Nasze usługi

Przedsiębiorstwom, które posiadają wdrożone systemy zarządzania, Silk Road Certification oferuje usługi:

  • przeprowadzenia weryfikacji systemów zarządzania w celu określenia stopnia przygotowania systemu do audytu certyfikującego, nadzorującego lub re-certyfikującego,
  • realizacji audytu wewnętrznego oraz audytu u dostawcy,
  • przeprowadzenia audytu w celu określenia stopnia spełnienia obowiązujących na terenie Polski wymagań przepisów prawa (ocen zgodności) w zakresie prawa ochrony środowiska,
  • utrzymanie i doskonalenia systemów zarządzania – obejmujące usługi konsultingowe i szkoleniowe,
  • outsourcingu funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania,
  • przeprowadzania auditów systemów w celu wykazania ich słabych i mocnych stron oraz możliwości doskonalenia (i uproszczenia),
  • integracji funkcjonujących dotychczas osobno systemów zarządzania,
  • zastosowania narzędzi informatycznych – elektroniczna księga jakości ksiegajakosci.pl.

Silk Road Certification umożliwia utrzymanie dokumentacji systemów zarządzania w postaci elektronicznej księgi jakości – ksiegajakosci.pl

Ksiegajakosci.pl umożliwia bieżący dostęp do dokumentacji systemowej pracownikom każdego szczebla w dowolnym momencie. Ksiegajakosci.pl usprawnia obieg dokumentów, gdyż wszyscy pracownicy otrzymują możliwość podglądu i wydruku procedury i instrukcji oraz pozostałych dokumentów systemowych.

Dzięki Ksiegajakosci.pl na czas audytu wdrożonego systemu można udzielić audytorowi ograniczonego dostępu polegającego na podglądzie dokumentów, co przyspiesza i ułatwia audyt zewnętrzny.