Nasze usługi

RecyClass Recycling Process Certificate

Celem RecyClass Recycling Process Certificate jest rozpoznanie procesów recyklingu tworzyw sztucznych dla odpadów przed- i pokonsumpcyjnych, które mają miejsce w zakładzie zgodnie z wymaganiami określonymi w Schemacie Oceny Zgodności Procesu Recyklingu (ang. Recycling Process Conformity Assessment Scheme).

Wymagania standardu RecyClass są zgodne z wymaganiami norm: EN 15343:2007 i ISO 22095:2020.

RecyClass Recycling Process Certificate pozwala podmiotom zajmującym się recyklingiem wykazać swój wkład w gospodarowanie odpadami z tworzyw sztucznych i przejrzyście informować o pochodzeniu odpadów. Certyfikacja jest audytem punktu pochodzenia dla łańcucha dostaw tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Poza tworzeniem zrównoważonego, identyfikowalnego łańcucha wartości buduje wśród konsumentów zaufanie i zwiększania wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.

Więcej informacji na temat wdrożenia RecyClass Recycling Process.

Więcej informacji na temat certyfikatu RecyClass.