Nasze usługi

Silk Road Certification oferuje stałą obsługę w zakresie nadzorowania obsługiwanych systemów jakości obejmującą:

  1. Monitorowanie zmian w regulacjach prawnych związanych z ochroną środowiska i informowania o konieczności wykonania nowych obowiązków i/lub wdrożenia nowych rozwiązań́ w związku z nowelizacjami prawa,
  2. Ocenę zgodności prowadzonego przez przedsiębiorcę procesu produkcyjnego z posiadanymi zezwoleniami lub pozwoleniami.
  3. Ocenę posiadanych przez przedsiębiorcę instalacji lub urządzeń pod względem możliwości technicznych produkcji lub przetwarzania mas wskazanych w posiadanych przez tego przedsiębiorcę zezwoleniach lub pozwoleniach.
  4. Nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem i doskonaleniem wdrożonego systemu zarządzania,
  5. Prowadzeniem dokumentacji systemu zarządzania jakością,
  6. Planowaniem, przeprowadzaniem i dokumentowaniem audytów wewnętrznych oraz realizacją niezbędnych działań korygujących,
  7. Reprezentowaniem firmy podczas audytów zewnętrznych, kontrolą realizacji działań z nimi związanych oraz współpracą z Jednostkami Kontrolującymi,
  8. Szkoleniem pracowników Zleceniodawcy z zakresu wdrożonych Norm lub Standardów.

Silk Road Certification umożliwia utrzymanie dokumentacji systemów zarządzania w postaci elektronicznej księgi jakości – ksiegajakosci.pl

Ksiegajakosci.pl umożliwia bieżący dostęp do dokumentacji systemowej pracownikom każdego szczebla w dowolnym momencie. Ksiegajakosci.pl usprawnia obieg dokumentów, gdyż wszyscy pracownicy otrzymują możliwość podglądu i wydruku procedury i instrukcji oraz pozostałych dokumentów systemowych.

Dzięki Ksiegajakosci.pl na czas audytu wdrożonego systemu można udzielić audytorowi ograniczonego dostępu polegającego na podglądzie dokumentów, co przyspiesza i ułatwia audyt zewnętrzny.