Nasze usługi

Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane (tzw. pozwolenie środowiskowe) to regulacja prawna, której istota polega przede wszystkim na objęciu jednym pozwoleniem wszystkich emisji do środowiska (pobór wody, odprowadzenie ścieków, emisje do powietrza, hałas, powstawanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, ograniczanie skutków awarii przemysłowej), występujących na terenie zakładu.

Posiadamy specjalistów z każdej dziedziny: ochrony przyrody, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, emisji hałasu oraz gospodarki odpadami, dzięki czemu opracowanie tak złożonego dokumentu, jakim jest wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, nie stanowi dla nas żadnego problemu.