REACH to rozporządzenie UE nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Rozporządzenie REACH:

  • nakłada na producentów i importerów substancji chemicznych obowiązek dokonania rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) jeżeli substancja jest importowana lub produkowana w ilości powyżej 1 tony rocznie,
  • określa wymóg wykonania kart charakterystyki dla niektórych substancji i mieszanin,
  • nakłada ograniczenia na stosowanie szczególnie niebezpiecznych substancji lub też wymóg uzyskania zezwolenia na ich produkcję i stosowanie.

Wspieramy producentów i importerów substancji chemicznych m.in. w zakresie:

  • analizy przedsięwzięcia pod kątem obowiązku dokonania rejestracji substancji produkowanej bądź importowanej (więcej),
  • analizy prawnej dotyczącej zezwoleń i ograniczeń produkcji,
  • kompletowania informacji koniecznych do przeprowadzenia rejestracji (w tym wykonania badań analitycznych w laboratorium),
  • przeprowadzenia pełnej procedury rejestracji zgodnej z UE REACH, UK REACH,  KKDIK (Turcja) jak również odpowiednika REACH dla członków Unii Euroazjatyckiej (EAEU), tj. Rosji, Kazachstanu, Białorusi, Armenii i Kirgistanu (więcej),
  • wstępna rejestrację w UK REACH (DUIN) tylko do 27 października 2021 (więcej),
  • usługa Wyłącznego Przedstawiciela (ang. Only Representative) na Wielką Brytanię (więcej).

Szczegółowe informacje na temat REACH można znaleźć na stronie ECHA.