Nasze usługi

REACH rejestracja i zezwolenia

Od 2017  r. przy wprowadzaniu na rynek europejski (eksport/import) substancji chemicznych powyżej 1 tony, zarówno w postaci własnej jak i w mieszaninie bądź wyrobie Rozporządzenie UE REACH (1907/2006) wymaga zarejestrowania podmiotu dokonującego powyższego procesu.

Rejestracja w REACH – 100% wsparcia

Silk Road Certification przygotowuje dokumentację rejestracyjną dla substancji zgodnie z Rozporządzeniem UE nr. 1907/2006 oraz UK REACH począwszy od weryfikacja wymagań w zakresie REACH odnośnie danej substancji będącej w łańcuchu dostaw po przedłożenie dokumentacji do ECHA. Oferujemy również usługę Wyłącznego Przedstawicielstwa na Wielką Brytanię.

Certyfikat zgodności REACH

Jeśli Twoja firma potrzebuje niezależnego potwierdzenia spełnienia wymagań REACH, Silk Road Certification daje możliwość uzyskania certyfikatu zgodności z rozporządzeniem UK REACH lub EU REACH.

Certyfikat REACH to jednoznaczny sygnał dla innych jednostek w łańcuchu dostaw, że Twoje produkty spełniają wymagania rozporządzenia.