Nasze usługi

REACH rejestracja i zezwolenia

Od 2017  r. przy wprowadzaniu na rynek europejski (eksport/import) substancji chemicznych powyżej 1 tony, zarówno w postaci własnej jak i w mieszaninie bądź wyrobie Rozporządzenie UE REACH (1907/2006) wymaga zarejestrowania podmiotu dokonującego powyższego procesu.

Silk Road Certification przygotowuje dokumentację rejestracyjną dla substancji zgodnie z Rozporządzeniem UE nr. 1907/2006 oraz UK REACH począwszy od weryfikacja wymagań w zakresie REACH odnośnie danej substancji będącej w łańcuchu dostaw po przedłożenie dokumentacji do ECHA. Oferujemy również usługę Wyłącznego Przedstawicielstwa na Wielką Brytanię.