Nasze usługi

Wyłączny Przedstawiciel na Wielką Brytanię (UK Only Representative)

W konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tzw. Brexitem z dniem 01.01.2021 r. wszedł w życie brytyjski odpowiednik REACH – UK REACH. Istotne jest, że nie ma możliwości uznania rejestracji z UE REACH w celu spełnienia wymagań UK REACH dla firm z siedzibą w Unii Europejskiej chcących sprzedawać 1 tonę lub większą ilość danej substancji każdego roku do Wielkiej Brytanii.

Dlatego, jeśli firma dostarcza lub kupuje substancje/mieszaniny/wyroby do/od: Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Irlandi i Północnej (NI) oraz Wielkiej Brytanii (GB) (Anglii, Szkocji i Walii) musi spełniać odpowiednie obowiązki wynikające zarówno z brytyjskiego, jak i unijnego rozporządzenia REACH.

Jaka jest rola Wyłącznego Przedstawiciela?

Wyznaczając wyłącznego przedstawiciela (ang. Only Representative) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, producenci i formulatorzy spoza Wielkiej Brytanii mogą odciążyć swoich klientów w Wielkiej Brytanii, wskazując Wyłącznego Przedstawiciela do rejestracji swoich produktów. W takim przypadku klienci z Wielkiej Brytanii będą uznawani za dalszych użytkowników, a zatem zwolnieni z obowiązku rejestracji.

Wyłączny Przedstawiciel Silk Road Certification

Chcąc sprostać oczekiwaniom klientów oferujemy usługę Wyłącznego Przedstawiciela z siedzibą w Wielkiej Brytanii przez Silk Road Certification LTD.

Powołując nas jako swojego Wyłącznego Przedstawiciela zamiast obarczenia rejestracją swoich kontrahentów, zachowasz poufność szczegółowych informacji o swoim produkcie, tj. tożsamość substancji, w tym dane o czystości/zanieczyszczeniach.

Usługi Wyłącznego Przedstawiciela obejmują:

  • Weryfikację wymagań w zakresie UK REACH odnośnie danej substancji będącej w brytyjskim łańcuchu dostaw jako podstawy do decyzji o konieczności rejestracji lub powiadomienie DUIN;
  • Pełna rejestracja UK REACH (więcej);
  • Powiadomienie DUIN (więcej);
  • Tworzenie i utrzymywanie konta w UK REACH IT
  • Tworzenie spisu substancji dla produktów wprowadzanych na rynek brytyjski
  • Tworzenie harmonogramu rejestracji REACH w Wielkiej Brytanii w oparciu o terminy określone w przepisach
  • Zarządzanie komunikacją z Inspektoratem Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Wielkiej Brytanii (HSE), wiodącym rejestrującym bądź konsorcjum,
  • Podejmowanie corocznej weryfikacji informacji o klientach z Wielkiej Brytanii, w tym importowanym tonażu.