Nasze usługi

Systemy - wdrażanie i certyfikacja

Wdrożenie systemu zarządzania, spójnego jednocześnie z wymaganiami danego standardu, jak i z procesami realizowanymi w Twojej firmie, stanowi jeden z kluczowych elementów rozwoju na wielu płaszczyznach. Stanowi także trzon kultury organizacyjnej, stając się platformą do ciągłego doskonalenia.

Kompleksowa usługa wdrożenia systemu obejmuje:

 • zweryfikowanie prowadzonej działalności z planowanym do wdrożenia systemem zarządzania,
 • opracowanie i wdrożenie dokumentacji systemowej w sposób gwarantujący doskonalenie w zakresie zdefiniowanym w danej normie lub standardzie,
 • przeprowadzenie audytu wewnętrznego, sprawdzającego gotowość przedsiębiorstwa do podejścia do audytu certyfikującego,
 • szkolenie pracowników z zakresu wdrażanego standardu lub normy.

Silk Road Certification umożliwia utrzymanie dokumentacji systemów zarządzania w postaci elektronicznej księgi jakości – ksiegajakosci.pl.

Ksiegajakosci.pl umożliwia bieżący dostęp do dokumentacji systemowej pracownikom każdego szczebla w dowolnym momencie. Ksiegajakosci.pl usprawnia obieg dokumentów, poprzez możliwość podglądu i wydruku procedury lub instrukcji oraz pozostałych dokumentów systemowych, przez wszystkich zdefiniowanych pracowników Twojej firmy.

Przedsiębiorstwom, które posiadają już wdrożone systemy zarządzania, Silk Road Certification oferuje również:

 • analizę luk (ang. gap analysis) –  w celu określenia stopnia przygotowania systemu do audytu certyfikującego, nadzorującego lub re-certyfikującego,
 • audyty wewnętrzne oraz audyty trzeciej strony,
 • audyty environmental compliance –  mające na celu określenie stopnia spełnienia obowiązujących na terenie Polski wymagań przepisów prawa (ocena zgodności) w zakresie prawa ochrony środowiska,
 • outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania,
 • audyty optymalizacyjne systemów –  w celu wykazania ich słabych i mocnych stron oraz możliwości doskonalenia (i uproszczenia);
 • integrację funkcjonujących dotychczas osobno systemów zarządzania,
 • digitalizację dokumentacji systemowej  przez zastosowanie narzędzi informatycznych – elektroniczna księga jakości ksiegajakosci.pl. Dzięki Ksiegajakosci.pl na czas audytu zewnętrznego można udzielić audytorowi ograniczonego dostępu, polegającego na podglądzie dokumentów, co przyspiesza i ułatwia audyt Jednostki Certyfikującej.