Nasze usługi

Wdrażanie systemów

Usługa wdrożenia systemu obejmuje:

 • kompleksowe opracowanie i wdrożenie dokumentacji systemowej,
 • zweryfikowanie prowadzonej działalności z planowanym do wdrożenia systemem zarządzania,
 • przeprowadzenie audytu wewnętrznego sprawdzającego gotowość przedsiębiorstwa do podejścia do audytu certyfikującego,
 • szkolenie pracowników z zakresu wdrażanego standardu lub normy.

Silk Road Certification umożliwia utrzymanie dokumentacji systemów zarządzania w postaci elektronicznej księgi jakości – ksiegajakosci.pl.

Ksiegajakosci.pl umożliwia bieżący dostęp do dokumentacji systemowej pracownikom każdego szczebla w dowolnym momencie. Ksiegajakosci.pl usprawnia obieg dokumentów, gdyż wszyscy pracownicy otrzymują możliwość podglądu i wydruku procedury i instrukcji oraz pozostałych dokumentów systemowych.

Przedsiębiorstwom, które posiadają wdrożone systemy zarządzania, Silk Road Certification oferuje usługi:

 • przeprowadzenia weryfikacji systemów zarządzania w celu określenia stopnia przygotowania systemu do audytu certyfikującego, nadzorującego lub re-certyfikującego,
 • realizacji audytu wewnętrznego oraz audytu trzeciej strony.
 • przeprowadzenia audytu w celu określenia stopnia spełnienia obowiązujących na terenie Polski wymagań przepisów prawa (ocena zgodności) w zakresie prawa ochrony środowiska.
 • przeprowadzenia audytu w celu określenia stopnia spełnienia obowiązujących na terenie Polski wymagań przepisów prawa (ocena zgodności) w zakresie prawa ochrony środowiska.
 • outsourcingu funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania,
 • przeprowadzania audytów systemów w celu wykazania ich słabych i mocnych stron oraz możliwości doskonalenia (i uproszczenia);
 • integracji funkcjonujących dotychczas osobno systemów zarządzania;
 • zastosowania narzędzi informatycznych – elektroniczna księga jakości ksiegajakosci.pl.
  Dzięki Ksiegajakosci.pl na czas audytu wdrożonego systemu można udzielić audytorowi ograniczonego dostępu polegającego na podglądzie dokumentów, co przyspiesza i ułatwia audyt zewnętrzny.