FAMI-QS

FAMI-QS  (Feed additives and Mixtures Ingredients–Quality System) jest wiodącym światowym systemem zarządzania jakością i bezpieczeństwem pasz dla sektora specjalistycznych składników.

Certyfikacja w zakresie standardu FMAI-QS jest skierowana do przedsiębiorstw produkujących i/lub handlujących dodatkami do pasz, mieszankami paszowymi oraz premiksami.

Ubiegając się o certyfikację standardu FAMI-QS, firma musi udowodnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny w zakresie łańcucha paszowego, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, a także wymagań i zasad systemu HACCP.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat FAMI-QS?

  • Alternatywa dla systemu GMP+,
  • budowanie pozytywnego wizerunku firmy,
  • zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem Wspólnotowym dotyczącym branży paszowej,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości produktów,
  • wzrost zaufania Klientów i przedsiębiorstw handlowych do swoich produktów,
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku.