GMP+

Standard GMP+ opracowany został w 1992 roku przez holenderską organizację Product Board Animal Feed (PDV), czyli Komitet ds. Karmy dla Zwierząt.

Certyfikacja w zakresie systemów GMP+ skierowana jest do firm działających w branży paszowej. Każda firma, która produkuje, magazynuje lub też zajmuje się przewozem pasz i/lub komponentów do ich produkcji, może przystąpić do certyfikacji w zakresie systemów GMP+.

Ponadto standard ten jest kierowany do przedsiębiorstw działających na rynku żywieniowym, które są świadome bycia częścią łańcucha żywieniowego i chcą działać zgodnie z koncepcją zapobiegania ryzyku zdrowotnemu.

Celem standardu GMP+ jest zagwarantowanie, aby transportowane pasze, mieszanki paszowe, premiksy itp. spełniały określone wymagania dotyczące ich składu (ilościowego i jakościowego) w tym występowania w nich zanieczyszczeń. System ten jednocześnie kładzie nacisk na łańcuch dostawców, w tym firm transportujących towar na zlecenie.

Najczęściej wdrażanymi oraz certyfikowanymi standardami są:

 • GMP B1 – Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz;
 • GMP B2 – Produkcja i sprzedaż materiałów i dodatków paszowych;
 • GMP B3 – Sprzedaż, gromadzenie i magazynowanie materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz;
 • GMP B4 – Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat GMP+?

 • w związku z rosnąca liczbą firm certyfikowanych w zakresie GMP+, uzyskanie certyfikatu umożliwia pozyskanie nowych kontrahentów i/lub klientów,
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • większe zaufanie klientów,
 • zapewnienie wysokiej jakości produktów poprzez kontrolowanie warunków produkcji,
 • zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem Wspólnotowym dotyczącym branży paszowej,
 • uzyskanie dostępu do bazy danych i możliwość korzystania z  niezbędnych zasobów informacji,
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku.