QS

System QS został utworzony oraz jest wspierany przez niemiecką firmę QS Qualität und Sicherheit GmbH, której udziałowcami są stowarzyszenia i organizacje z branży rolno-spożywczej.

System certyfikacji QS ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej żywności i pasz, poprzez kontrolę każdego etapu produkcji, zgodnie z myślą przewodnia systemu: „od farmy do sklepu”. System QS jest skierowany do producentów pasz, hodowców zwierząt, ubojni i przetwórni mięsa, przedsiębiorstw transportowych, a także handlowych. Systemem QS można objąć także produkcję warzyw i owoców czy detaliczną sprzedaż żywności.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat QS?

  • Jest to jeden z najbardziej pożądanych certyfikatów jakości w obrębie UE, jego posiadanie otwiera nowe perspektywy rynkowe,
  • budowanie pozytywnego wizerunku firmy,
  • zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem Wspólnotowym dotyczącym branży paszowej,
  • posiadanie certyfikatu QS jednoznacznie wskazuje na spełnianie wysokich standardów w zakresie dobrej praktyki produkcyjnej,
  • wzrost zaufania Klientów do swoich produktów,
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku.