Nasze usługi

System zarządzania jest systemem złożonym z zasad, procedur, metod, narzędzi, opisów stanowisk pracy, ludzi oraz relacji pomiędzy nimi, których zadaniem jest osiągnięcie wyznaczonych celów poprzez ciągłe doskonalenie wszystkich jego elementów. Celem systemu zarządzania jest poprawa jakości oferowanych wyrobów, usług, obsługi klienta i wszystkich innych, zdefiniowanych elementów. Natomiast efektem wdrożonego systemu zarządzania jest zmniejszenie ilości niezgodności i braków wewnętrznych oraz reklamacji klientów.

Opracowywanie, wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania usprawnia obieg informacji i dokumentów w instytucji, buduje świadomość i kulturę organizacyjną oraz wprowadza przejrzysty podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności dla wszystkich pracowników. Organizacja uzyskuje także efekt zwiększenia zadowolenia klientów poprzez dokładne spełnienie ich wymagań i oczekiwań.

Podstawą do wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania najczęściej jest międzynarodowa norma ISO 9001, nazywana często „matką systemów zarządzania”.

System zarządzania jakością, oparty o normę ISO 9001, stanowi solidną podstawę do wdrażania kolejnych systemów takich jak zarządzanie środowiskowe, zarządzanie BHP, czy zarządzanie łańcuchem dostaw – które działając wspólnie, tworzą zintegrowany system zarządzania.

Silk Road Certyfication oferuje wdrożenia następujących systemów zarządzania:

  • ISO 9001 – wiodący standard dotyczący systemów zarządzania jakością,
  • ISO 14001 – wiodący standard dotyczący systemów zarządzania środowiskowego,
  • ISO 45001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • ISO 27001 – systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • ISO 28000 – systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw,
  • SUS 2.0 – standardu usług szkoleniowo-rozwojowych,
  • GS – uzyskanie znaku GS oznaczającego, że produkt spełnia niemieckie (i jeśli to możliwe europejskie) normy/wymogi bezpieczeństwa,
  • Utrata statusu odpadów.