Nasze usługi

System zarządzania jest systemem złożonym z zasad, procedur, metod, narzędzi, opisów stanowisk pracy, ludzi oraz relacji pomiędzy nimi, których zadaniem jest osiągnięcie wyznaczonych celów jakości. Celem systemu zarządzania jest poprawa jakości oferowanych wyrobów lub usług oraz poprawa obsługi klienta. Natomiast efektem wdrożonego systemu zarządzania jest zmniejszenie ilości niezgodności i braków wewnętrznych oraz reklamacji klientów.

Opracowywanie, wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania jakości usprawnia obieg informacji i dokumentów w instytucji oraz wprowadza przejrzysty podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności dla wszystkich pracowników. Organizacja uzyskuje także efekt zwiększenia zadowolenia klientów poprzez dokładne spełnienie ich wymagań i oczekiwań.

Podstawą do wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania najczęściej jest międzynarodowa Norma ISO 9001.

Systemy zarządzania jakością stanowią podstawę do wdrażania kolejnych systemów zarządzania, takich jak zarządzanie środowiskowe lub zarządzanie BHP – które są wtedy zintegrowanymi systemami zarządzania.

Firma Silk Road Certyfication oferuje wdrożenia następujących systemów zarządzania jakością:

  • ISO 9001 – wiodący standard dotyczący systemów zarządzania jakością,
  • ISO 14001 – wiodący standard dotyczący systemów zarządzania środowiskowego,
  • ISO 45001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • ISO 27001 – systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • ISO 28000 – systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw,
  • SUS 2.0 – standardu usług szkoleniowo-rozwojowych,
  • GS – uzyskanie znaku GS oznaczającego, że produkt spełnia niemieckie (i jeśli to możliwe europejskie) normy/wymogi bezpieczeństwa,
  • Utrata statusu odpadów.