ISO 27001

Certyfikat ISO 27001 to norma dla każdej organizacji bez względu na profil działalności. Jednak szczególnie przydatna jest w organizacjach, w których ochrona informacji ma znaczenie zasadnicze, na przykład w sektorach finansów, opieki medycznej, publicznym i informatycznym.

Informacje będące w posiadaniu organizacji mają wielką wartość i mogą być podatne na zagrożenia. Kradzież, zniszczenie czy fałszowanie, wirusy komputerowe, oprogramowania szpiegujące czy włamania.

Wdrażając certyfikat ISO 27001 organizacja uzyska narzędzie wspomagające:

  • Minimalizowanie ryzyka utraty danych,
  • Wzrost zaufania do swojej organizacji,
  • Przewagi konkurencyjnej na rynku.