SUS 2.0

SUS 2.0 to standard dedykowany firmom specjalizującym się w świadczeniu usług szkoleniowo – rozwojowych. Jest to elastyczny standard, który z powodzeniem pozwoli usystematyzować usługi szkoleniowe oraz podnieść ich jakość nie tylko w typowej branży szkoleniowej, ale także firmom z każdej innej gałęzi usługowej, które chcą szkolić w swoim fachu zainteresowanych Klientów.

System wyznacza standardy w zarządzaniu firmą oraz kadrą, tak by zapewnić odpowiednie kompetencje osób odpowiedzialnych za świadczenie usług szkoleniowych. System określa wymagania jakie musi spełniać firma w zakresie przygotowania, realizowania, a także ewaluowania usług szkoleniowych.

Wdrożenie system SUS 2.0 zapewnia spełnienia wymagań jakościowych firmom zainteresowanym wpisem do BUR Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.