EMAS

System ekozarządzania i audytu EMAS  (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

EMAS jest dobrowolnym narzędziem dostępnym każdej organizacji funkcjonującej w dowolnym sektorze gospodarki na terenie Unii Europejskiej lub poza nią.

Jako narzędzie wspomaga w organizacjach tworzenie kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. Wprowadzenie systemu EMAS wzbogaca o procedury, dzięki, którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami. W rezultacie, organizacje wprowadzające EMAS uzyskują wiarygodny system raportowania oddziaływań organizacji na środowisko, który ułatwia prowadzenie dialogu z zainteresowanymi stronami. Jednocześnie system EMAS potwierdza spełnienie przez organizację wymagań ochrony środowiska.

Rejestracja w systemie EMAS jest potwierdzony certyfikatem przyznawanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Wpisując firmę do Rejestru EMAS organizacja uzyska narzędzie wspomagające:

  • Bardziej efektywne zarządzanie zasobami i energią,
  • Obowiązki w zakresie ochrony środowiska a w rezultacie mniejszą liczby negatywnych zdarzeń,
  • Lepsze stosunki z zainteresowanymi stronami na polu ochrony środowiska,
  • Ulgi regulacyjne.