EN 15343

Norma EN 15343 „Tworzywa sztuczne. Tworzywa z Recyklingu. Monitorowanie recyklingu tworzyw sztucznych, ocena zgodności i zawartości recyklatu” to europejski standard, który określa wymagania dotyczące recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych i obliczania zawartości materiału pochodzącego z recyklingu w wyrobie gotowym. Jest elementem całej serii norm EN 1534x, które razem tworzą ramy standaryzujące i promujące recykling tworzyw sztucznych oraz wykorzystanie recyklatu w produkcji wyrobów trafiających na rynek konsumencki.

Norma EN 15343 i oparte na jej wymaganiach systemy certyfikacji (takie jak EuCertPlast czy RecyClass), mogą stanowić kluczowy element w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, szczególnie tych związanych z odpowiedzialną konsumpcją i produkcją, ochroną środowiska oraz zrównoważoną gospodarką. Wymagania w zakresie udziału recyklatów w produktach (takich jak opakowania), odwołujące się do EN 15343, znalazły się już w porządku prawnym Hiszpanii, Niemiec czy Wielkiej Brytanii.

Korzyści z wdrożenia wymagań EN 15343

  • Jakość – kontrola i identyfikowalność wprowadzanego strumienia odpadów oraz odpowiednie monitorowanie procesów recyklingu i jakości wytworzonego recyklatu dają gwarancję wysokiej jakości powstającego regranulatu.
  • Spełnienie wymagań prawnych – udokumentowane wyznaczanie zawartości recyklatu w wyrobie gotowym według EN 15343 spełnia wymagania dotyczące minimalnej zawartości materiału z recyklingu, zgodnie z przepisami UE oraz ustawodawstwem krajowym (obecnie Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, a docelowo również Polska i wszystkie pozostałe kraje UE).
  • Nowe rynki – oparte o wymagania EN 15343 systemy certyfikacji, takie jak EuCertPlast czy RecyClass, wyznaczają standardy produkcji recyklatu, spełniającego wymagania wielu systemów etykietowania środowiskowego, w tym najbardziej znanego Blue Angel.
  • Etykiety i deklaracje środowiskowe – zawartość recyklatu w wyrobie, wyznaczona zgodnie z EN 15343, znacząco ułatwia wprowadzanie etykiet środowiskowych typu II (własne stwierdzenia środowiskowe, wg normy EN ISO 14021) i opatrzenie wyrobu odpowiednim znakiem, symbolem lub oświadczeniem. Znacząco ułatwia również uzyskanie etykiety typu III – Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD).

Dla kogo norma EN 15343?

Norma przeznaczona jest do stosowania przez przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych oraz producentów wyrobów, zawierających materiał pochodzący z recyklingu.

Jak wdrożyć EN 15343?

Skontaktuj się z nami! Nasi konsultanci udzielą pełnego wsparcia w zakresie EN 15343 oraz norm powiązanych. Pomożemy również w uzyskaniu certyfikatów opartych o wymagania EN 15343, taki jak EuCertPlast czy RecyClass.