FSC

FSC Forests For All Forever – to standard odpowiedzialnej gospodarki leśnej – określa wymagania w zakresie właściwego gospodarowania zasobami leśnymi oraz nadzoru ich przepływu w łańcuchu dostaw „od producenta do konsumenta”. Certyfikat FSC to gwarancja kontroli pochodzenia produktu. Przeznaczony jest dla Przedsiębiorców z branży papierniczej i drzewnej.

Certyfikacja firmy w zakresie FSC, daje pewność dostarczania produktów wykonanych z surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł, a rozpoznawalne logo FSC umieszczane na certyfikowanych produktach, pomaga konsumentom w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji podczas dokonywania zakupów.

Korzyści dla Przedsiębiorców, wynikające z certyfikowania systemu FSC:

  • poprawa wizerunku firmy,
  • możliwość oznaczania produktów, rozpoznawalnym znakiem towarowym FSC,
  • wzrost zaufania Klientów,
  • realizowanie odpowiedzialnej produkcji, poprzez kontrolę pochodzenia surowców,
  • kontrola pochodzenia surowców pomaga w spełnianiu wymogów prawa UE w zakresie zakazu wykorzystywania i obrotu drewnem pochodzącym z nielegalnych źródeł,
  • korzystając z usług certyfikowanych Dostawców oraz poprzez system certyfikacji lasów, Przedsiębiorcy decydujący się na certyfikację FSC przyczyniają się do ograniczenia rabunkowej gospodarki w zakresie wykorzystania zasobów leśnych, a przez to również do poprawy jakości klimatu.