Aktualności

Wdrożyliśmy system SURE jako pierwsi w Polsce

15.09.2020

Jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy system SURE w sektorze biomasy potwierdzający zgodność z dyrektywą UE 2018/2001/WE (REDII)

Wdrożyliśmy system SURE jako pierwsi w Polsce

 

Silk Road Certification jako pierwsza w Polsce wdrożyła system SURE, w którego kwestii leży dbałość o zrównoważony charakter zasobów odnawialnych.

SUSTAINABLE RESOURCES Verifications Scheme (SURE) wszedł do obiegu gospodarczego w październiku 2020 roku. Jest to wynik połączonego wysiłku REDcert i Bioenergy Europe w celu ustanowienia nowego niezależnego i wiarygodnego systemu certyfikacji, aby zapewnić zrównoważone wykorzystanie biomasy w sektorze energetycznym. Celem SURE jest umożliwienie wszystkim przedsiębiorcom wykazania zgodności z wymogami prawnymi dyrektywy RED II.

Na mocy przekształconej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001/WE (RED II – promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych) wprowadzono obowiązkowe kryteria zrównoważonego rozwoju dla podmiotów gospodarczych korzystających ze wsparcie przy produkcji energii z biomasy i biogazu. Nowe zasady wchodzą w życie 1 lipca 2021 r.  Więcej informacji o systemie na stronie SURE.

Wdrożenie RED II oznacza, że ​​wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw muszą przedstawić dowód trwałości. Przewidujemy ogromny popyt, dlatego stanowczo rekomendujemy firmom, aby jak najszybciej rozpoczęły proces certyfikacji. Więcej informacji o procesie wdrożenia systemu SURE.

Jeśli zależy Twojemu przedsiębiorstwu na poprawnym wdrożeniu kryteriów dyrektywy UE 2018/2001/WE (REDII) potwierdzonego certyfikatem SURE-UE  prosimy o kontakt z Pawłem Baryluk, pawel.baryluk@src.org.pl.