Aktualności

Wspieramy GOZ: kolejny rok współpracy z Polskim Ruchem Czystszej Produkcji

23.01.2024

Odpowiedzialność biznesu wymaga realnych działań, współpracy i praktycznych rozwiązań. Dlatego od 2021 roku wspieramy działalność Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Cieszymy się, że możemy w ten sposób wspierać transformację do GOZ i mieć swój wkład rozwój koncepcji Czystszej Produkcji (ang. Celaner Production). Szczególnie teraz, gospodarka o obiegu zamkniętym staje się wiodącym trendem w przemyśle. Jest to jeden z podstawowych celów Europejskiego Zielonego Ładu (ang. The European Green Deal) oraz istotna część raportowania ESG zgodnie z dyrektywą CSRD.

Wspieramy GOZ: kolejny rok współpracy z Polskim Ruchem Czystszej Produkcji

Od 2021 roku jesteśmy członkiem wspierającym  Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji i jesteśmy z tego dumni! Ponieważ GOZ jest szczególnie bliską nam koncepcją, wspieramy wszelkie działania zmierzające do transformacji gospodarki, nakreślonej prze Europejski Zielony Ład. Czystsza Produkcja jest tutaj szczególnie użytecznym narzędziem.

Stowarzyszenie  w 2023 roku zrealizowało 4 Akademie Czystszej Produkcji, w których wzięło udział 26 firm. Dzięki realnym działaniom udało się osiągnąć łącznie:

 1. zmniejszenie śladu węglowego ok. 16000 MgCO2/rok
 2. redukcję zużycia zasobów naturalnych, w tym m.in.:
  – węgla kamiennego – o ok. 670 Mg/rok
  – gazu ziemnego – o ok. 40000 m3/rok
 3. zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów o ok. 90 Mg/rok
 4. redukcję zużycia energii elektrycznej o ok. 1400 MWh/rok
 5. redukcję zużycia cieplnej o ok. 4550 GJ/rok
 6. przejście na OZE:
  – 1284 kW – panele fotowoltaiczna
  – 9,8 kW – energia wiatrowa

A to jeszcze nie wszystko! Więcej informacji znajdziesz w liście podsumowującym działalność Stowarzyszenia. Otrzymaliśmy piękne podziękowanie i my również DZIĘKUJEMY!