BDR

01.03.2021

31 marca 2021 - termin składania unijnego sprawozdania w Bazie Danych Sprawozdań dotyczący F-gazów

BDR

Przypominamy, że 31 marca 2021 r. mija termin składania unijnego sprawozdania w Bazie Danych Sprawozdań przez firmy, które w 2020 r. importowały do UE czynniki chłodnicze będące F-gazami lub importowały urządzenia fabrycznie napełnione F-gazami. F-gazy to fluorowane gazy cieplarniane . Niedotrzymanie ww. terminu wiąże się z ryzykiem nałożenia kary administracyjnej.

Źródło: Komisja Europejska, Wytyczne dla importerów urządzeń, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_equipment_importers_pl.pdf [dostęp 26.02.2021 r.]