Doradztwo

Prosta droga do certyfikacji z SRC

Wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z danymi standardami oraz dostosowanego do specyfiki Twojej działalności stanowi kluczowy krok w rozwoju firmy. To nie tylko narzędzie do spełnienia wymogów norm i standardów, lecz także fundament kultury organizacyjnej, umożliwiający ciągłe doskonalenie.

Nasze usługi doradcze obejmują:

 • Ocenę zgodności prowadzonej działalności z planowanym systemem zarządzania.
 • Opracowanie i wdrożenie dokumentacji systemowej, zapewniającej zgodność z wymogami norm lub standardów oraz umożliwiającej doskonalenie procesów.
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego, który sprawdzi gotowość Twojej firmy do audytu certyfikującego.
 • Szkolenie pracowników z zakresu nowo wdrażanych standardów lub norm.

Dodatkowo oferujemy pomoc w zakresie:

 • Certyfikacji biomasy, biopaliw i paliw alternatywnych
 • Certyfikacji bezpieczeństwa żywności i pasz
 • Ekoetykietowania

Dokumentacja bez papieru

Nasze wsparcie umożliwia w pełni elektroniczne zarządzanie dokumentacją systemową poprzez Księgę Jakości. Zapewnia ona pracownikom dostęp do dokumentów w każdym momencie, usprawniając obieg dokumentacji i ułatwiając przegląd procedur i instrukcji.

…a jeśli masz już system zarządzania

Dla firm posiadających już wdrożone systemy zarządzania oferujemy:

 • Analizę luk w celu określenia gotowości systemu do audytu certyfikującego.
 • Przeprowadzenie audytów wewnętrznych oraz audytów trzeciej strony.
 • Audyty zgodności środowiskowej, oceniające spełnienie wymogów prawa ochrony środowiska.
 • Outsourcing Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania.
 • Audyty optymalizacyjne systemów, identyfikujące obszary do doskonalenia.
 • Integrację funkcjonujących oddzielnie systemów zarządzania.
 • Digitalizację dokumentacji systemowej poprzez Księgę Jakości, ułatwiającą audyty wewnętrzne, jak i zewnętrzne, poprzez predefiniowany, bezpieczny dostęp do dokumentów dla audytora.

Dzięki naszym usługom zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, wspierając rozwój Twojej firmy i spełnianie najwyższych standardów jakościowych i środowiskowych.