Norma ISO 9001 to międzynarodowy standard systemu zarządzania jakością opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standarization).

System zarządzania jakością według normy ISO 9001 jest narzędziem umożliwiającym każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów, czy też świadczonych usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. Norma ta odnosi się do procesów wytwarzania i nadzorowania produktów i usług dostarczanych Klientowi przez organizację.

Norma została skonstruowana uniwersalnie, stąd nie zawiera wymagań dotyczących wyrobu (nie jest normą techniczną). Jej istotę stanowią wymagania dotyczące systemu zarządzania funkcjonującego w organizacji. Wymagania te pozwalają na wdrożenie systemu zarządzania jakością zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, jak i w administracji publicznej. Niezależnie od ich wielkości, formy prawnej, czy celu działania.

Korzyści dla Twojej firmy

ISO 9001 to norma powszechnie rozpoznawalna, którą doceniają największe firmy w Twojej branży!

Obecnie wiele przedsiębiorstw przystępujących do przetargów lub otrzymujących zapytania ofertowe od znaczących klientów spotyka się z wymaganiem posiadania certyfikatu ISO 9001. W rzeczywistości na wielu rynkach certyfikat ISO 9001 jest podstawą funkcjonowania firmy.

Wymagania ISO 9001

Organizacja, która chce uzyskać certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001, musi wykazać zgodność jej wymaganiami oraz określonymi aktami prawa odnoszącymi się do zdefiniowanych aspektów jej działalności.

W części ogólnej ISO 9001 zawiera wymagania dotyczące wdrożenia procesowego podejścia do zarządzania, a mianowicie określenia procesów i ich wzajemnych zależności oraz warunków ich realizacji, nadzoru i doskonalenia. W ramach wymagań ogólnych znalazły się również wymagania, które organizacja musi spełnić w zakresie nadzoru nad dokumentacją (zarówno papierową, jak i elektroniczną).

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należy:

 • Określenie i usystematyzowania powadzonych przez organizację procesów,
 • Nadzorowanie zidentyfikowanych procesów,
 • Zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w proces wdrażania i ciągłego rozwoju systemu zarządzania jakością,
 • Orientacja na Klienta – spełnienie wymagań jakościowych (nadzorowanie procesów odpowiedzialnych za dostarczanie tzw. „zgodnych” wyrobów , monitorowanie satysfakcji klienta, nadzorowanie dostawców, itp.),
 • Ciągłe doskonalenie realizowanych procesów – zgodnie z koncepcją opracowaną przez W. E. Deminga: Cykl P-D-C-A (Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Popraw).

Jak wdrożyć ISO 9001?

Implementacja wymagań ISO 9001 i przygotowanie do certyfikacji opiera się na współpracy Twojej firmy z doświadczonym zespołem konsultantów. Korzystamy z najlepszych praktyk konsultingowych, dlatego w Silk Road Certification realizujemy wdrożenie w 8 etapach:

ETAP I: Analiza wstępna

Musimy dobrze poznać Twoja organizację, aby system zarządzania jakością jak najbardziej odpowiadał jej potrzebom i funkcjonował dla jej rozwoju. Dlatego właśnie chcemy skonsultować się z jej przedstawicielami w celu określenia:

 • zakresu certyfikacji,
 • procesów realizowanych w organizacji,
 • określenia zgodności realizowanych procesów z wymaganiami normy – w tym poprzez analizę wewnętrznych dokumentów firmy.

ETAP II: Opracowanie niezbędnej dokumentacji

Na podstawie informacji zebranych w pierwszym etapie opracowujemy niezbędne dokumenty, zgodne z wymaganiami normy ISO 9001, w tym przede wszystkim:

 • dokumenty ogólne (polityka jakości, kontekst organizacji, zakres systemu, itp.),
 • procedury systemowe,
 • załączniki (formularze do prowadzenia zapisów, wynikających z wdrożonych procedur),
  harmonogramy i rejestry,
 • instrukcje,
 • inne udokumentowane informacje, wymagane przez ISO 9001.

ETAP III: Przekazanie dokumentacji

W ramach naszej usługi dostajesz coś ekstra! Wszystkie opracowane dokumenty umieszczamy w elektronicznej księdze jakości ksiegajakosci.pl. Tworzymy indywidualne konto dostępu dla Ciebie lub Twojego pracownika – zwykle dla Pełnomocnika ds. Systemu Jakości. Po przekazaniu danych dostępu (login i hasło) otrzymujesz pełny dostęp do umieszczonej dokumentacji – z możliwością edytowania, dodawania i usuwanie zamieszczonych tam dokumentów. W konsekwencji w znaczący sposób ograniczasz tradycyjny obieg dokumentów, zyskując jednocześnie elastyczność.
Na tym etapie Ty i Twój zespół zapoznajecie się z dokumentacją, a wszelkie uwagi i wątpliwości odnoszące się do ich treści są na bieżąco analizowane i omawiane z naszymi ekspertami. Wszystko po to, aby jak najlepiej odzwierciedlić funkcjonowanie Twojej firmy w duchu normy ISO 9001.

ETAP IV: Szkolenia z zakresu ISO 9001

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary, procesy i działania objęte systemem zarządzania jakością to istotny element komunikacji w Twoim przedsiębiorstwie. W swoich zasobach posiadamy platformę do przeprowadzania e-szkoleń, umożliwiającą przeprowadzenie szkolenia w dowolnym miejscu. Możemy przeprowadzić szkolenie on-line, za pośrednictwem platformy e-learningowej lub stacjonarnie, we wskazanym przez Ciebie miejscu.

ETAP V: Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to ważny element doskonalenia zarządzania w Twojej firmie i przygotowania jej do certyfikacji. Nasi eksperci przeprowadzają audyt wewnętrzny oraz przegląd zarządzania całego systemu zarządzania jakością wdrożonego w Twojej organizacji, zgodnie z wymaganiami ISO 9001. Podczas audytu wewnętrznego doceniamy silne strony, a także wskazujemy obszary, które wymagają doskonalenia i/lub podjęcia określonych działań.

ETAP VI: Działania korygujące

Na tym etapie wspólnie z naszymi ekspertami wprowadzasz działania naprawcze i zapobiegawcze. Wszystko po to, aby zarządzanie jakością w Twojej firmie było na jak najwyższym poziomie.

ETAP VII: Wsparcie w czasie audytu certyfikującego

Pomagamy w organizacji audytu certyfikującego. Zależnie od Twoich potrzeb, pomagamy w doborze jednostki certyfikującej, prowadzonych rozmowach i kontakcie z audytorami. Wiemy, że wymaga to sporego zaangażowania, dlatego dbamy o dopełnienie wszelkich formalności związanych z organizacją audytu.

ETAP VIII: Audyt certyfikujący ISO 9001

Silk Road Certification zapewnia obecność konsultanta/-tki podczas audytu certyfikującego. Jego/jej zadaniem jest merytoryczne wsparcie podczas przeprowadzanej oceny. Gwarantujemy również wykonanie wszystkich zaleceń poaudytowych, dotyczących opracowanej przez nas dokumentacji, jeżeli zaistnieje taka konieczność.