Nasze usługi

Certyfikat zgodności z REACH

Silk Road Certification oferuje certyfikat zgodności z rozporządzeniem UK REACH lub EU REACH.

W przypadku Rozporządzenie REACH (WE 1907/2006) nie występuje pojęcia „certyfikatu zgodności” dla produktu. Firmy z siedzibą na obszarze Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są uważane za zgodne, jeśli spełniają odpowiednie obowiązki określone w rozporządzeniu REACH (WE 1907/2006). ECHA jest w tej materii wyłącznie agencją regulacyjną.

Firmy, które chcą dodatkowo wykazać swoim klientom zgodność z REACH, mogą to zrobić za pomocą certyfikatu zgodności z rozporządzeniem REACH wystawianym przez Silk Road Certification.

Nasza firma przeprowadza ocenę zgodności z REACH dla producentów, importerów oraz dalszych użytkowników, którzy po pozytywnym wyniku audytu zewnętrznego otrzymują certyfikat zgodności w formie jednostronicowego dokumentu PDF w języku angielskim i/lub polskim.

Certyfikat zgodności z REACH to szansa dla twojej firmy na:

  • potwierdzenie, że jako producent, importer lub dalszy użytkownik spełniasz wymagania nałożone na twoją firmę poprzez rozporządzenie REACH,
  • sygnał dla innych jednostek w łańcuchu dostaw zarówno dostawców jak i klientów, że Państwa produkty spełniają wymagania rozporządzenia REACH.

Ocena zgodności obejmuje:

  • weryfikacja spełnienia obowiązków nakładanych na firmę przez rozporządzenie,
  • weryfikacja posiadanych rejestracji, kart charakterystyki i scenariuszy narażenia,
  • weryfikacja obowiązków firmy wynikających z jej położenia w łańcuchu dostaw,
  • sprawdzenie ograniczeń związanych z substancjami niebezpiecznym.

Ocena zgodności przeprowadzana jest w formie audytu zewnętrznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu firma otrzymuje certyfikat zgodności z rozporządzeniem REACH, który potwierdza spełnienie przez firmę wszystkich wymagań oraz o legalności wprowadzania i obrotu substancjami na rynku Unii Europejskiej.

Wystawiamy również analogiczne certyfikaty zgodności z UK REACH.