Nasze usługi

Certyfikat zgodności z RoHS

Silk Road Certification sprawdzi czy Państwa firma jako producent, sprzedawca, importer lub dostawca komponentów do urządzeń elektrycznych i elektronicznych spełnia wymagania dyrektywy RoHS (2011/65/EU).

Dyrektywa RoHS wprowadza ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji i materiałów w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (znanym jako EEE). Celem wprowadzenia dyrektywy jest ograniczenie przenikania tych substancji do środowiska. Wszystkie nowe produkty wprowadzane na rynek UE muszą być monitorowane pod względem stężenia substancji niebezpiecznych objętych ograniczeniem. Należą do nich:

 • ołów (Pb),
 • rteć (Hg),
 • kadm (Cd),
 • chrom sześciowartościowy (Cr VI),
 • polibromowane bifenyle (PBB),
 • polibromowane difenyloetery (PBDE),
 • ftalany: DBP, BBP, DEHP, DIBP.

Limity RoHS wynoszą do 0,1% (1000 ppm) wagi jednorodnego materiału, a w przypadku kadmu do 0,01% (100 ppm).

Produkty nie spełniające norm przewidzianych w dyrektywie RoHS nie mogą zostać wprowadzone na rynek Europejski. Podobne przepisy obowiązują w innych częściach świata łącznie z  Chinami, Japonią, Koreą Południową, USA, Norwegią, Ukrainą i Turcją.

Silk Road Certification sprawdzi czy produkowane produkty są zgodne z treścią rozporządzenia a stan zgodności produktu z dyrektywą potwierdzi certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS  (2011/65/EU).

Ocena zgodności przeprowadzana jest w formie audytu zewnętrznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu firma otrzymuje certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS UE (2011/65/EU), który potwierdza spełnienie przez firmę wszystkich wymagań oraz o legalności wprowadzania i obrotu wyrobami na rynku Europejskim.

Certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS (2011/65/EU) to szansa na:

 • potwierdzenie, że jako producent, importer lub dalszy użytkownik spełniasz wymagania
  nałożone na twoją firmę i wyroby poprzez dyrektywę RoHS,
 • sygnał dla innych jednostek w łańcuchu dostaw, zarówno dostawców jak i klientów, że
  Państwa produkty spełniają wymagania dyrektywy RoHS.
 • Certyfikat jest dodatkowym potwierdzeniem deklaracji zgodności, która stanowi podstawę do umieszczenia na sprzęcie elektrycznym oznakowania CE .