Nasze usługi

RecyClass

RecyClass jest inicjatywą międzybranżową, której celem jest zwiększenie możliwości recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych i ustanowieniem zharmonizowanego podejścia do obliczania zawartości recyklatu i jego śledzenia w Europie. Działania w ramach Recyclass obejmują rozwój protokołów oceny zdolności do recyklingu oraz naukowe badania  materiałów, które służą jako podstawa dla wytycznych projektowania dla celów recyklingu (Design for Recycling).  

Dwa schematy certyfikacji

RecyClass to m.in.  Certyfikat Procesu Recyklingu (ang. Recycling Process Certificates) oraz Certyfikat Identyfikowalności Recyklatu zawartego w opakowaniach z tworzyw sztucznych (ang. Recycled Plastics Traceability Certificates).

Certyfikacja procesu recyklingu

Celem RecyClass Recycling Process Certificate jest rozpoznanie procesów recyklingu tworzyw sztucznych dla odpadów przed- i pokonsumpcyjnych, które mają miejsce w zakładzie oraz ich ocena według wytycznych zawartych w Schemacie Oceny Zgodności Procesu Recyklingu (ang. Recycling Process Conformity Assessment Scheme). Wymagania standardu RecyClass są zgodne z wymaganiami norm: EN 15343 i ISO 22095.

Certyfikacja identyfikowalności recyklatu

Recycled Plastics Traceability Certificates to z kolei system certyfikacji, który zapewnia dowód identyfikowalności tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu od źródła, a także konkretną zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w każdym produkcie. Zapewnia przejrzyste informacje o źródle materiału pochodzącego z recyklingu (przedkonsumencki lub pokonsumpcyjny).

Silk Road Certification jest jednostką akredytowaną dla obu schematów RecyClass

Więcej na temat inicjatywy RecyClass na https://recyclass.eu/.