Aktualności

KOBIZE Funkcja automatycznego wyliczenia emisji

26.01.2021

Funkcji automatycznego wyliczania emisji dla źródeł zdefiniowanych w instalacji do spalania paliw, o nominalnej mocy cieplnej źródła ≤ 5 MW

KOBIZE Funkcja automatycznego wyliczenia emisji

 

Na stronie internetowej Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji została wprowadzona możliwość wprowadzenia raportu za 2020 r., o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.2020.1077). Obecnie użytkownik może skorzystać z funkcji automatycznego wyliczania emisji dla źródeł zdefiniowanych w instalacji do spalania paliw, o nominalnej mocy cieplnej źródła ≤ 5 MW, w których spalane są wybrane rodzaje paliw. Do powyższej funkcji mają zastosowanie wskaźniki, określone w dokumencie dostępnym tutaj.

Raport KOBiZE należy przedłożyć w terminie do końca lutego za poprzedni rok kalendarzowy.